Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8)'

Het wapen van het geslacht Uytterlier van Dorp is als volgt:

Gevierendeeld: i en 4 in zwart drie rood getongde zilveren leeuwenkoppen (Uytterlier). 2 en 3 in rood een gouden dwarsbalk (Valkenburg).

(9) Jan van Hodenpijl sneuvelde in den hardnekkigen strijd, die tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen plaats had op den i3en van Louwmaand 1426, ten noorden van Nolle bij Brouwershaven.

In het » Goudsch Chronycksken", pag. 127, vindt men o.a.: >In desen stryt bleven verslaghen Heer Jan van Hodenpijl, Heer van Renesse, Heer Costyn van Haamstede, Heer Raes van Haemstede, Heer Andries van Valmis, Jacob van Borsel ende noch eenich andere, die ik al niet noemen en can."

Zijn goederen, gelegen onder Maasland, werden na zijn dood verbeurd verklaard, maar nadat zijn weduwe met haar beide zonen aan de hand, een voetval voor Philips, Hertog van Bourgondië gedaan had, en om genade en vergiffenis gesmeekt had, werden ze haar, een half jaar na den dood van haren echtgenoot bij een besluit van den 24en Juli 1426, teruggeschonken.

(10) Uit het huwelijk van Johanna van Hodenpijl met Willem, Heer van Schagen, overleden a". 1473, werd één zoon geboren Aelbrecht van Schagen, gehuwd met Adriana

van Niienrode, die >naer

1 1 •• . . J ...

(11)

Van Schagen.

HnnHp 7iin<c moeder a°. T

Johanna's leenvolger was."

Willem van Schagen is volgens sommige schrijvers ten tweede male gehuwd met Maria van Polanen, uit welk huwelijk waren vier kinderen:

1. Jan van Schagen.

2. Willem van Schagen.

3. Barbara van Schagen.

4. joanna van schagen.

Wapen. Geschuinbalktvan goud en rood (Hodenpijl) met een vrijkwartier:gekwar-

Sluiten