Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haat bezield was tegen alles wat kabeljauwsch was, vertoefde, nadat het vonnis aan haren echtgenoot ten uitvoer was gebracht, buitenslands *), doch vestigde zich daarna op verzoek van één harer bloedverwanten metterwoon te Schiedam, welke stad Dirck van Hodenpijl zeer genegen was geweest, door de humane wijze waarop hij de gevangen Schiedamsche burgers (die voor de kabeljauwsche partij streden) steeds behandeld had.

(14) 1 > Het wapen van het ge¬

slacht «Sootgens" is in blauw, een zilveren dorren boom, met over alles heen een zilveren dwarsbalk, beladen met twee boven elkaar geplaatste zwemmende blauwe visschen.

De nakomelingen van Aldert van Hodenpijl en van Rosa Sootgens voerden als wapen:

Gedeeld in drieën; 1 Hodenpiil, 2 Heemstede en

3 in zilver twee zwemmende Sootgens. blauwe visschen boven elkaar

geplaatst.

Rietstap in zijn «Armorial Général", 2e Edition, geeft voor het derde wapen »Van Brakel". Dit is echter niet juist, daar de visschen hier blauw in zilver zijn en die bij van Brakel zilver in rood.

dS)

Het wapen van het geslacht Mijdigal is:

In zilver een golvend rood St. Andrieskruis.

Mijdigal.

(16) In de Giftboeken van Schiedam leest men:

14 Aprillis 1576. Arien Allaertsz heeft vercoegt Ariaen

*) Haar verblijf buitenslands zullen wij wel moeten opvatten in den zin van builen het gebied van het graafschap Holland.

Sluiten