Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(21) Het wapen Van der Graft is:

In groen een gouden ronden toren (Rietstap geeft een verschillend wapen).

Daem Isacksz. van der Graft was zoon van Isack Symonsz. van der Graft, overleden te Leiden 1574 en van Magteld Claesdr. de Waert.

(22) Omtrent het door hem bedreven wapenfeit raadplege men: Oudemans, >Het Leven van Frederik Hendrik" ie Hoofdstuk; Kok, >Vaderlandsch Woordenboek: Het leven van Frederik Hendrik" in 1737, te 's Gravenhage uitgegeven bij Otto en Pieter van Thol, ie Boek, blz. 19; F. Halma, »Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhoorige landschappen", vervolgd door Brouérius van Nidek, blz. 80; Bosscha I, 2 Blz. 605.

Zijn graf is in het koor der Nieuwe Kerk te Delft met het navolgende opschrift:

/Hier leyd begraven Adriaen Hodenpiil, Ridder, in zijn leven Stalmeester ende Capiteyn van de Compagnie Voetknegten van zijn Extie Prince Hendrik van Nassou, sterf den 27 September Anno 1610.

(23) In de Giftboeken van Schiedam vindt men:

Jacob Aryensz. Schoenmaker en Heyman Wiggersz. zijn te samen geaccordeert en overeengekomen in manieren hyer na volgen te weten, dat Jacob Aryensz. sonder tegen seggen van Heyman Wiggers zal mogen huren aan Theunis Heyndrixkszn. Vinggerd het huis en erve, dat hij hem vercogt heeft, staan in de Conincqstraat, strecken voor van 's heerenstraat tot aegter aan Doelsloot toe, belent aan de Westzijde de Wede van Mees Leendertsz. en aan de Oostzijde seeckere uitganck, mitsgaders de huysinge van Heyman Wiggersz.

en syn mits deze te niet gedaan de conditiën en voorwaerden tusschen Aryen Allertsz. en Theunis Jacobsz. Sterrenburg gemaeckt.

26 February 1594. Jacob Ariensz. Schoenmaecker heeft in openbare vyerschare ge-

(24)

miv<iis/j, uc vjianuv^, uv

eigendom en beterschap van de helft van 't vyerde erff, liggende enz. (Zie ook aant. 16).

De Jager.

Het wapen van het geslacht De Jager (Maassluis) is: In zwart een zilveren jachthoorn, gesnoerd van goud. (Zie ook aanteekeningen > Knappert").

Sluiten