Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(32)

Het wapen van het geslacht Sam is:

In goud drie roode burchten.

Sam.

(33) Hij is gedoopt te Schiedam, den 7 November 1677.

Hij wordt in de Doopregisters vermeld als Antony, het kint van Hr Schepen Jan Hodenpijl, waarbij als getuigen Mr. Adriaen Hodenpijl, Mr. Jacob Hodenpijl, Algonda de Meer en Elisabeth Blonk.

In het Grafregister vindt men dat 23 Augustus 1749 begraven is de Heer Antony Hodenpijl, gew' in de Boterstraat

Hij was eerst Luitenant ter Zee, daarna Raad en Burgemeester van Schiedam, Deken van het St. Anthony's Gilde, mitsgaders Raad ter Admiraliteyt te Rotterdam.

In 1708 kocht hij te Schiedam een tuin en erve achter het huis, genaamdde >Utregtsche Dom".

In 1740 werd hij door Z. K. H. den Prins van Oranje uit de vroedschap ontslagen.

Hij huwde 31 Januari 1703 te Schiedam met Dina Waaien, dochter van Lambert Waaien, Baljuw te Middelharnis, en Maria Pool.

(34)

In het Ondertrouwboek staan zij op 4 Januari 1703 vermeld, als:

•Antony Hodenpijl, j. m., woonende alhier, ende Dina Walen, j. d., woonende tipt Middelharnis, met attestatie van deselve Plaets."

Zij zijn in huis getrouwd.

Het geslacht Walen voerde als wapen:

Walen.

In blauw drie zilveren walen, 2 en 1 geplaatst met rooden kop en pooten.

Sluiten