Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de trouw- en ondertrouwregisters te Amsterdam vindt men:

Paulus Gijsberts de Jonge van Amsterdam, oud 26 jaren op de Kijsersgraft, geassisteerd met syn vader Poulus Gijsberts en

Alida Suijkermans, van Amsterdam, oud 30 jaren, in de Calverstraat, geassisteerd met haer vader Philip Suijkermans. Ingeteekend 31 October 1704 en Paulus Gijsbert de Jonge en Alida Suijkermans i 20 Novembre par Mons. Pierre Campdomer, Past. Refugée aux West K. pour Mons. Pierre Isarm. Past. ord. en ook:

Paulus Gijsberts de Jonge van Amsterdam, winkelier, wed. van Alida Suijkermans in de Calverstraat en Ida Amsterdam van Gouda, oud 26 jaren, woont als vooren, ouders doot, geadsisteerd met haar neef Simon Amsterdam. Ondertrouwd 9 Juli 1706 en gehuwd:

Paulus Gijsbert de Jonge en Ida Amsterdam & 29 Julliet 1706, par Mons. Pierre Isarm. past. ord. aux West. K.

Alida Suijkermans werd gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Zijdskapel den 14 November 1674 en begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 8 Maart 1706 (waarvoor betaald op 3 Maart 1706 f6.—).

(40)

Wapen: Doorsneden a in rood drie zilveren leeuwenkoppen naast elkaar, b in blauw een zilveren leeuwenkop getongd van rood. Over alles heen een gouden dwarsbalk beladen met een zwarte liggende Wassenaar.

Amsterdam.

(41) In de doopregisters te Amsterdam staat hij vermeld op 10 Juni 1707 als: Paulus, zoon van Paulus Gijsberts de Jonge en IJda Amsterdam, getuigen Paulus Gijsberts en Susanna Vliethoorn.

Hij overleed 12 September 1782 en werd begraven te Veldhoven, alwaar hij in het begrafenisregister vermeld staat als:

14 September 1782 is begraven de Heer Paulus Gijsbertie, gewese ontfanger van het Convoy en Licente tot Lommei. (Zie aant. 36).

(42) Zij werd geboren te Schiedam den ien Februari 1731 en stierf te Strijp den ióen Maart 1813. Zij huwde den 2Öen Juni 1753 met Arnoldus Ross, Predikant te Velt-

Sluiten