Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoven bij Eindhoven, geboren te Velthoven den 28en October 1726 (gedoopt den 30 November d.a.v.), overleden te Velthoven 14(15) April 1783, zoon van Hendrik Ross en Anna Catharina Timmermans.

Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren, die allen volgen.

x. Hester Ross, geboren den 22en Augustus 1754, overleden den 25e" d.a.v.

2. Anna Catharina Ross, geboren te Veldhoven den i2en Januari 1756, voor ae eerste maal gehuwd met Jan Manuel Brocx en ten tweede met Simon de Vries.

3. Hester Ross, geboren re Veldhoven den 25™ April 1758.

4. Hendrik Ross, geboren te Veldhoven den i4en Februari 1760. Hij was tweeling met

5- Paulus Ross, Raad van Justitie te Batavia. Gehuwd met Gesina Cornelia Schultz. Hij overleed te Veldhoven.

6. Dina Alida Ross, geboren te Veldhoven den 2sen November 1766, overleden te Strijp den 24™ November 1831. Gehuwd te Veldhoven den i4«i Augustus 1787 met Wouter Holleman, gedoopt te Almkerk den 5en Maart 1769, overleden te Strijp den gen October 1855. Hij was Schepen van Veldhoven en later fabrikant te Strijp.

In een bijbel, in het bezit der familie Gijsberti Hodenpijl, vindt men betreffende bedoelde Dina Alida Gijsberti Hodenpijl het volgende:

»i Februari 1731. Op Donderdag is mijn huysvrouw in de kraam gekomen tot Schiedam van eene dogter en aldaar gedoopt en genaamt Dina Alida."

In de Doop-Registers der Hervormde Kerk, aldaar is zij ingeschreven als volgt:

». . . . Februari 1731. Dina Alida: 't kint van den heer Paulus Gijsberti en mevrouw Hester Hodenpijl,

Kircher.

Sluiten