Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(44) Hij woonde te Schiedam op de Vischmarkt en kocht den 3ien Juli 1789 van Simon Cornelis Knappert een huis genaamd »de Utregtsche Dom".

Hij was Student te Leiden en promoveerde aldaar tot Doctor in de Medicijnen den 170 September 1759 onder het Rectoraat van Professor Jo. Nic. Sib. Alfamand. Zijn dissertatie »de Aphtis" is gedrukt en uitgegeven bij Johannes Bos te Leyden.

In 1778 werd hij door Z. H. den Prins van Oranje benoemd tot Schepen van Schiedam (zie Nederlandsche Jaarboeken), welk mandaat in 1783, 1784 en 1786 hernieuwd werd.

Den 3oen October 1787 ontving hij zijn benoeming tot Raad in de Vroedschap en in April 1791 werd hij tot Burgemeester van zijn geboorteplaats aangesteld.

(46) Uit hun huwelijk waren de navolgende vijf kinderen:

1. Tacobus Bredius, geboren te Woerden den 2en Mei 1829. Hij huwde aldaar den igen Juni 1862 met zijne nicht Arnolda Elisabeth Gijsberti Hodenpijl. (In de Genealogie genoemd).

2. Arnolda Elisabeth Bredius, geboren te Woerden den i4en Juni 1830, overleaen aldaar den 25en Juli 1832.

3. Jeannette Arentine Bredius, geboren te Woerden den i8en Juni 1832. Gehuwd aldaar den 14e" Juni 1855 met Wijnand Klinkhamer, geboren te Amsterdam den 5en Februari 1822, overleden aldaar den 22en November 1889.

4. Arnoldus Antonie Bredius, geboren te Woerden den ióen Juni 1834. Hij huwde aldaar den 27en September 1859 met zijn nicht Cornelia Johanna Gerarda Gijsberti Hodenpijl. (Zie genealogie).

5. Cornelia Henriette Bredius, geboren te Woerden den 25en Juli 1838, overleden te Utrecht

(45)

Wapen. In blauw twee afgewende zilveren wassenaars, vergezeld van vier sterren van hetzelfde metaal, geplaatst i, 2 en 1.

De Sausijn.

Sluiten