Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 8en Augustus 1885, gehuwd te Woerden den 25en Mei 1882 met Frederik Marinus Collard, Kolonel der Artillerie.

(47)

Van Starkenborgh.

Het wapen van het geslacht Van Starkenborgh is: In zilver een roode keper, vergezeld van drie groengestengelde en gebladerde roode papaverbloemen.

Wapen. In zilver een zwarte drieberg, waaruit drie roode vlammen opstijgen.

Het oud-Schiedamsche geslacht Doom, voerde als wapen:

Gedeeld: 1 in blauw drie zilveren schoorsteenhalen geplaatst 2 en 1, getand naar links, 2 in zilver drie boomen op een grasgrond alles in natuurlijke kleur, de middelste iets hooger geplaatst.

Doom.

Sluiten