Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uiterst merkwaardig was de gelijkenis tusschen hem en zijn tweeling-broeder Hendrik Philippus, welke zoo sterk was, dat de ouders hun beide zonen dikwijls voor elkaar verwarden. Allerlei anecdoten zijn thans nog te Schiedam hierover bekend, maar zeker is het dat zij meermalen elkanders practijk waarnamen, zonder dat de patienten bemerkten, dat het niet hun huisdokter was, maar diens broeder die zijn taak op zich had genomen. Ook op lateren leeftijd bleef deze frappante gelijkenis bestaan, en toen Isaac overleed werd een portret vervaardigd van Hendrik Philippus en dit den familieleden als aandenken geschonken.

Zie ook over Isaac G. H. de >Alg. Konst en Letterbode voor het jaar 1837", Ile Deel, pag. 273 (Haarlem, Wed. A. Loosjes Pzn.) en »de Avondbode" No. 24, van Woensdag 13 December 1837.

(53)

Rijke.

Wapen. In zilver een blauwe dwarsbalk beladen met drie gouden sterren, naast elkaar, vergezeld in de schildvoet van een roode liggende wassenaar.

(54)

Wapen. Doorsneden: 1. in rood een liggend zilveren hert; 2. in goud een zesspakig rad van zwart.

Van Kruyne.

(55) Den 29™ April 1824 werd hij aan de Hoogeschool te Utrecht bij de faculteit der Wijsbegeerte en den ie» Mei

Sluiten