Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

PIELAT EN PIELAT VAN BULDEREN. 1

(i) Volgens Eug. et Em. Haag, »La France Protestante", Paris 1858, Dl. VIII, p. 234, 235 is hij een zoon van Barthélemy Pielat, médecm te Parijs (± 1670).

Hij werd naar Rotterdam beroepen den 22en October 1672 (cf. archief der Waalsche gemeente aldaar).

Hij is, volgens familie-overlevering te Straatsburg verbrand wegens zijne godsdienstige gezindheid; volgens de opgaven der Waalsche gemeente te Rotterdam, m 1698 naar Oranje vertrokken en aldaar den ióen Mei 1700 overleden.

Van hem bestaat een afbeelding in Zwarte Kunst, door I. Gole, waarvan o. a. een exemplaar aanwezig is op de Dibliothèque Wallóne te Leiden en bij den Heer Nyland te Utrecht (Catalogus Muller No. 4197, 98).

(2) Haar wapen. Gedeeld: a. doorsneden, 1 in blauw een 6-puntige ster van zilver. 2 in zilver 3 boomen op een terras van groen. b. in goud 3 rechterschuinbalken van rood. Over het geheel een dekschild van zilver beladen met een leeuw van rood. Aldus wordt het opgegeven in het manuscript v. d. Lely, »Heeren 40 Raden van Delft" (Kon. Bibl.). Anders Rietstap II, 991.

Het wapen harer moeder. In zilver een boom met 4 takken op een terras, alles van groen (M. S. v. d. Lely).

Haar vader, Louis Philibert Vernatti Philibertszoon, was fiscaal van O. I. en den 14"! Juni 1654 gehuwd met Anna de Vigny Isaacdr. (M. S. v. d. Lely).

Sluiten