Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(22) In de genealogische kwartierstaten van Van der Dussen (kwartierstaat den Beer Poortugael) worden haar verkeerde voornamen gegeven. Haar vader IJsbrant van der Elst is gedoopt te Delft den 6en Maart 1642 (ouders: Ari Tenisz. van der Eist en Krijntje IJsbrants, getuigen: Antoni Henzius, Grietje IJsbrants, Annetje Cornelis) gehuwd te Delft den 2en Juli 1670 (proclamatie 14 Juni 1670) met Athalia (Alida) Vlaerdingerwoud, gedoopt te Delft den 25e" December 1650 (ouders: Willem Jacobszn. Vlaerdingerwoud en Grietgen Salomons dAcquet?), getuigen: Adoif Jacobszn. Vlaerdingerwoud, Lijsbeth Griets).

(23) De stukken zijner naturalisatie, waarbij ook zijn doopacte is te vinden, zijn op het Rijksarchief cf. «Volumen der Documenten ter vergadering geëxhibeert 1735" en Groot Placaatboek van Holland, Zeeland en Vriesland VI 72, VIII 948. Hij is ingeschreven als jur. stud. te Leiden den 170 Augustus 1739, en promoveerde op een dissertatie (aanwezig te Leiden) »De Tutoribus ac. Curatoribus" den igen December 1741, welke werd opgedragen aan Phineas Philibertus Pielat, Predt te London, patruus, Lud. Tim. Pielat, Elias van der Hoeven, Martinus Vlaerdingerwoud, Gerhard van Olden quatuor curatores, en Cornelius van der Kest, avunculus.

Bij Mej. M. Gaymans te Velp is van hem een miniatuurportret aanwezig.

(24) Hij werd honoris causa gratis ingeschreven als jur. stud. te Leiden (22 j.) den 2oen April 1764 en promoveerde den ioen Mei 1764 op een dissertatie (aanwezig te Leiden): »De vero usufructu opgedragen aan Henricus van Bul; deren, stiefvader, Ewald Brand, Jacob Vosmaer, Cognati tutores, Antonius Wilhelmus Senn van Basel, oom en voogd.

(25) Zijn acht kwartieren zijn als volgt:

de Monté Lombe

van Heurn Smyth

Adams Ellis

Uytenbogaerd Arkis.

(26) Hunne pastelportretten bevinden zich bij den Heer Bervoets te Haarlem.

(27) De vier kwartieren van zijn vader zijn:

Noordink Budde

Franssen Wijnolts.

(28) Hij werd ingeschreven als jur. stud. te Leiden den 8en Augustus 1772.

Hij was Pensionaris anno 1775 Schepen » 1778

Vroedschap » 1787 Leproosmeester » 1796, 99.

Zijn portret bevindt zich bij Mej. M. Gaymans te Velp.

Sluiten