Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(29) Het portret harer moeder, Sara du Toict, bevindt zich bij Mej. M. Gaymans te Velp.

(30) Hij werd ingeschreven als jur. stud. te Leiden den i6en September 1791 en promoveerde op een dissertatie >ad Legem XIII princ. Dig De usuris" n Juni 1794, opgedragen aan zijn vader, Isaac Tromer, Petrus Vromans, Leonardus den Beer, Johan Anton van Heemskerk. Zijn^ pastelportret bevindt zich bij Mej. M. Gaymans

(31) Haar pastelportret bevindt zich bij Mej. M. Gaymans te Velp op verschillende cachetten is het veld van het wapen blauw, terwijl Rietstap het van zilver opgeeft. De kleur van het springende hert is niet te onderscheiden op de cachetten, doch vermoedelijk zilver.

Hare 16 kwartieren zijn:

Forsten Geertsema

Satinck Engelma

Venema Verhagen

Blom Sypkens

Westenberg Haykens

Van Wel velde

Knuppel

Zeyll.

Wyborgh Van Dedem Van Goudoever Van Isselmuden Schagen Van Delen Van Bemmel

Van Essen.

(32) Zijn 16 kwartieren zijn: Gaymans Otters ten Nuyl Tulleken Tulleken de Gimmer Nylant Tulleken

De nortretten van ziin nnrlprc hpoinHon k;;

M. Gaymans te Velp.

De familiepapieren der laatste generaties Pielat van Bulderen bevinden zich bij Mej. M. Gaymans te Velp.

Vele personen die den naam Pielat (Pilat, Pilaat, Pila, Pillaat etc.) hebben gevoerd en niet in deze genealogie kunnen worden geplaatst, vinden alhier een plaats. Bijna alles is ontleend aan de bibliothèque Wallone te Leiden.

Barthélemy Pielat, geboren in Oranje, ingeschreven te Genève als theologisch student 1659, was volgens Eug. et Em. Haag, »La France Protestante", VIII, p. 234, 235, Paris 1858, een broeder van den stamvader Phineas. Hij we'rd predikant te Meaux sur Marne bij Parijs, en schijnt zich daarna naar Holland te hebben begeven.

Sluiten