Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij schreef o. a.:

i°. Sermon sur Genèse I, Saumur 1664. 80.

20. Sermon contenant de solides consolations contre la mort London. S.d. 120. Présenté au roi Charles II.

3°. La vie et les actions mémorables de Ruyter, Amsterdam 1677. 2 tomes en 1 vol. 120.

4°. Insulae Ceyloniae. Thes medicus Amsterdam 1679. 8°.

50. D'oude spraeckkonst verworpen, overzien, verbeterd, vermeerderd enz. 1681 (cf. v. d. Aa. Biogr. Woordenboek). Hij was gehuwd met Anna van der Horst en had o.a. de 3 volgende kinderen:

1. Bartholomeus Pielat, begraven te Amsterdam den 3en Augustus 1679 (cf. kinderboek Leidsche kerkhof). Woonplaats Reguliersdwarsstraat.

2. Maria Magdalena Pielat, gedoopt te Amsterdam (Westerkerk) den 50 Maart 1679, gehuwd (?) te Amsterdam (Waalsche Kerk) den 2ÓenJuli 1705, André Mielle.

3. Maria Catrina Pielat, gedoopt te Amsterdam (Nieuwekerk) den ióen October 1680. Gehuwd te Amsterdam den 8en Mei 1712 (W. k.) met Anthony van de Wilden ; gehuwd 2°. te Amsterdam November 1726 (ontvangen op 't regt van trouwen te Amsterdam in de klasse van ƒ6.— den 2Óen November 1726) met Cornelis yan Syl.

Pierre Pielat, geboren te Dauphiné, werd 3 October 1681 Poorter van Amsterdam, werd bij de volkstelling der > protestants réfugiés de France" voor 24 Maart 1684 genoemd: »ouvrier en chaupaux de castor". werd bij besluit van 18 Juli 1709 der Staten van Holl. en Friesl. genaturaliseerd met de 5 volgende kinderen: Catherine, Rachel, Pierre, Anna, Philippe, begraven te Amsterdam (Waalsche Kerk) 17 Februari 1723, gehuwd te Amsterdam (Waalsche Kerk) Juni 16x5 (procl. 8 Juni) met Jeanne Twijn, begraven te Amsterdam (Waalsche Kerk) 26 Juni 1700 (vermoedelijk een dochter van Philippus Twijn, begraven te Amsterdam (Waalsche Kerk) 27 Juli 1682, gehuwd te Amsterdam (dezelfde kerk) 1 November 1651 met Cateline Pluque).

Uit dat huwelijk waren 7 kinderen:

x. Catherine Pielat, gedoopt te Amsterdam (Waalsche Kerk) 5 Mei 1686, gehuwd (ontvangen op 't regt van trouwen in de klasse van ƒ 3.—) te Amsterdam 13 Juli 1712 met Johannes Crooneburgh van Suyderwoude.

2. Rachel, gedoopt te Amsterdam (Waalsche Kerk) 22 Februari 1688, leeft nog in 1709.

3. Pierre, gedoopt te Amsterdam (Waalsche Kerk) 11 Juni 1690. gehuwd met Hermina yan Heycop, uit welk huwelijk de volgende 4 kinderen:

a. Johanna Catharina Pielat, gedoopt te Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23 Mei 1724.

b. Josina Pielat, gedoopt te Amsterdam (Wester Kerk) 26 Januari 1727.

c. Josina Pielat, gedoopt te Amsterdam (Wester Kerk) 14 Mei 1728, gehuwd te Amsterdam 1761 (ont-

Sluiten