Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen op 't regt van trouwen in de klasse van ƒ 30.= 27 Mei 1761) met Dirk Timmers. Zij woonde te Ouderkerk tijdens het huwelijk.

d. Aletta Catrina Pielat, gedoopt te Amsterdam (Wester Kerk) 7 October 1729.

Deze Pieter Pielat is vermoedelijk dezelfde die als •fabriquier" te Amsterdam 27 Januari 1724 Poorter is geworden.

Te 'sGravenhage (Groote Kerk) zijn 2 December 1753 ondertrouwd (klasse van ƒ 60.—) Pieter Pielat enJacoba Vermeulen, beide wonende te 's Gravenhage, misschien dezelfde als deze.

4. Philippus Pielat, gedoopt te Amsterdam (Waalsche Kerk) 19 April 1693.

5. Johanna Pielat, gedoopt te Amsterdam (Nieuwe Kerk) 7 November 1694, gehuwd te Amsterdam Juni 1721 (ontvangen op 't regt van trouwen klasse van ƒ 6.—, 4 Juni 1721) en Claas van Hycop tot Broek.

6. Philippus Pielat, gedoopt te Amsterdam (Waalsche Kerk) 14 October 1696, ingeschreven te Leiden als theol. student 11 September 1716, als predikant te Veenendaal beroepen 12 December 1722; zijn beroep werd geapprobeerd 23 Maart 1723 en hij werd denzelfdag te Wijk bij Duurstede geëxamineerd; den 250 April werd hij bevestigd door Ds. Crooneburgh te Zuiderwoude. Hij overleed te Veenendaal 3 Maart 1738.

In Romeyn: Naamlijst van Friesche Predikanten wordt hij verward met Ds. Phineas Philibert Pielat (I 40).

7. Johan Pielat, gedoopt te Amsterdam (Nieuwe Kerk) 4 April 1700, vermoedelijk overleden vóór 1709, daar hij niet genoemd wordt bij de naturalisatie.

Hij (n.1. Pieter Pielat) hertrouwt als weduwnaar van Jeanne Twijn, te Amsterdam (Waalsche Kerk) April 1705 (procl. 10 April) met Jannetje Schuytmaker, begraven te Amsterdam 24 November 1732.

Voorts vindt men:

Lid geworden der Waalsche Kerk te Amsterdam 12 October 1681 Jeanne Pielatte, femme de Jean Jacquin par témoignage de 1'église de Sédan.

Nog wordt te Amsterdam (Waalsche Kerk) aangetroffen:

Gehuwd 20 Mei 1691 Jean Pilate en J. F. Anne Eller en ten slotte:

Gedoopt te Amsterdam (Wester Kerk) 22 Maart 1739 Elsje Pilaat, en 30 April 1745 Maria Pilaat, beide dochters van Jan en Hendrina Koolman.

6 Sept. 1769. Re^u membre de 1'église de Vianen Etienne Pielat par témoignage de 1'église a'Amsterdam; parti avec témoignage le 12 Aug. 1770 pour les églises de 1'Amérique.

18 October 1741. Ontvangen voor 'tregt op 't begraven te Haarlem, klasse van ƒ o.— van Andries Pielat.

Sluiten