Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2)

Den Draak.

Het wapen der familie Den Draak is als volgt:

Doorsneden: i in zilver twee blauwe asters aan twee buitenwaarts gebogen groen gebladerde takken, geplaatst op een grasgrondje van dezelfde kleur, 2 in goud een zwarte draak.

De in de Genealogie bedoelde Katharina den Draak werd den i5en Mei 1698 als lidmaat der Herv. kerk aangenomen.

(3) Simon Loopuyt werd dein 28en September 1745 benoemd tot Commandeur bij het Collegie ter Admiraliteit op de Maze.

(Zie Rotterd. Historiebladen, Deel II, pag. 601.)

(4) Hermanus Loopuyt is in de Ondertrouw-Registers ingeschreven als volgt:

28 Maart 1721. Harmanus Loopuyt, J. M., geads.

met de heer Stoffel Voogd, syn goede bekende ende Lysbet Backer, J. D., beyde van Schiedam, woonende alhier, geads. met Grietje van der Linde, Wede van Ary Backer, haar moeder.

In de Begrafenis-Registers is hij ingeschreven sis volgt: 15 November 1737. Hermanus Loopuyt, gewt op den Raam, laat kinderen na.

15;

Het wapen van het Schiedamsche geslacht Bakker is als volgt: Gedeeld: a. in zilver een staande zwarte vork met de punten omlaag gekeerd; b. in goud drie schuingeplaatste roode draagbaren boven elkaar. Helmteeken: een staande roode draagbaar tusschen een gouden vlucht. Dekkleeden: rood en goud.

Bakker.

Sluiten