Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het familiewapen»Voogd" is als volgt:

In zwart een zilveren dwarsbalk vergezeld van vijftien liggende zilveren blokjes negen aan het hoofd S en 4 en zes aan den voet 3> 2 en i.

Voogd.

(8) Ary Loopuyt werd den 31e" Maart 1744 benoemd tot Luitenant bij het Collegie ter Admiraliteit op de Maze en den 28 Februari 1747 tot Commandeur bij datzelfde Collegie.

(Zie Rotterd. Historiebladen, Deel II, pag. 601).

(9)

Het Maassluische geslacht Van der Lely voerde als wapen:

In blauw een gouden Lelieplant gebloemd van drie zilveren leliën. Gekroonde helm. Helmteeken de Lelieplant.

van der Lely.

(10) In de Ondertrouw Registers te Schiedam vinden wij op 20 November 1683: Jan Jansz. Loopuyt, J. M„ geads. met Jan Jans Loopuyt de oude, syn vader ende Maertje lijs, J. D., van Schiedam, beyde woonende alhier (met) haer behuwt moeder.

Dit voorgenomen huwelijk schijnt echter op het laatste oogenblik te zijn afgesprongen, althans wij vinden hem "iet in de trouwregisters vermeld niet alleen, maar denzelfden Jan Jansz. Loopuyt vinden wij weder den i6en September 1713 terug als ondertrouwd zijnde met Anna Maria Vollemans. Hij staat in die ondertrouwacte vermeld als Jongeman.

Sluiten