Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i7)

Verhave.

Doorsneden: i in goud een rad waarvan de linkerhelft ontbreekt en een schuins links geplaatste degen, met de punt het midden van het rad rakende, alles van zwart, 2 in blauw een anemone, waaraan vier bloemen van zilver, de takken en bladen van hetzelfde metaal.

Wapen. In blauw een gouden bijenkorf op voetstuk, omgeven door zeven gouden bijen, gerangschikt in halven cirkel, de koppen naar den korf gekeerd.

De in de Genealogie bedoelde Adolf Bienemann is zoon van Carl Dietrich Bienemann, Koopman te Riga, geboren te Libau den igen September 1768, overleden aldaar den 4en Sep-

fpmhpr 78-26 en van ziin per-

Bienemann. ste vrouw Catharina Eli-

sabeth Berens (dochter van Dr. Reinhold Berens en van Maria Krüger) geboren te Riga den 17en Maart 1784.

Hij is kleinzoon van Carl Dietrich Bienemann, Koopman en Stadsraad te Libau, geboren aldaar den sen Februari 1724, overleden te Libau den i2en Mei 1798 en van Anna Elisabeth Stegmann (dochter van jurgen Peter Stegmann, Koopman en Stadsraad te Libau), geboren te Libau den ien Augustus 1733.

Hij is achterkleinzoon van David Herbord Bienemann, Koopman en Burgemeester te Libau, geboren aldaar in 1689, overleden te Libau den 25en October 1740 en van Dorothea Stakeht (dochter van Kaspar Stakeht, Koopman en Lid van den Raad der Ouden te Libau), waarmede hij huwde te Libau den 22en April 1714.

Uit het huwelijk van Adolf Bienemann en Emilie Loopuyt in de Genealogie bedoeld is één zoon Carl Adolf Bienemann, Advocaat, wonende te Riga, geboren aldaar den 25en November 1833.

Sluiten