Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(19) |

Von Engelmann.

Wapen. In blauw een zilveren staande gevleugelde engel met blonde haren en met de armen over de borst gekruist. Gekroonde helm. Helmteeken: een aanziende uil in natuurlijke kleur, met uitgestrekte vlucht. Dekkleeden: zilver en blauw.

Uit het huwelijk van de in de Genealogie bedoelde Ernst Georg von Engelmann en Caroline Henriette Loopuyt, waren de navolgende acht kinderen:

1. August von Engelmann, geboren te Mitau den ióen September 1830 en aldaar ongehuwd overleden in Juni 1858.

2. Johannes von Engelmann, die volgt II.

3. Dorothea von Engelmann, geboren te Mitau den ten Maart 1834 en aldaar ongehuwd overleden in Juni 1850 (?).

4. Paul von Engelmann, geboren te Mitau in 1835, is op jeugdigen leeftijd overleden.

5. Magdalena von Engelmann, geboren te Mitau den 1921 Februari 1836 en aldaar ongehuwd overleden in 1899.

6. Elisabeth yon Engelmann, geboren te Mitau in 1837, ongehuwd overleden aldaar in 1854 (?).

7. Rosamunde von Engelmann, geboren te Mitau den 26ii December 1838. Zij huwde met Ds. Kupffer.

8. Caroline von Engelmann, geboren te Mitau den i4en Januari 1840, leeft ongehuwd aldaar.

II. Johannes von Engelmann, Oud-Hoogleeraar aan de Universiteit te Dorpat. Geboren te Mitau den 250 Juni 1832. Hij huwde in 1862 met Elisabeth von Briskorn, bij wie hij de zeven navolgende kinderen verwekte:

1. Georg von Engelmann, Med. Doctor te Riga, geboren te den ioen Juni 1863.

2. Woldemar von Engelmann, Doctor in de Rechten, geboren te den 19e" April 1865. Thans Privaat-Docent aan de Universiteit te Leipzig.

3. Adolf von Engelmann, Med. Doctor, verbonden aan de kliniek voor oogziekten te Dorpat, geboren te den 6en September 1866.

4. Helene von Engelmann, geboren te den i8en Augustus 1869, gehuwd te den met Predikant te Stender in Koerland.

5. Max von Engelmann, Oeconoom, geboren te

den 27en Juli 1875.

Sluiten