Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Johannes von Engelmann, gehoren te

den 2en Maart 1878.

7. Elisabeth von Engelmann, geboren te den 28e» October 1882.

(20) Bij de verschillende stadsambten, die hij tijdens zijn leven bekleedde, was hij ook Voorzitter der BurgerSocieteit te Schiedam, hetgeen blijkt uit de o.s. advertentie: »De Leden der Gemeenebest-gezinde Burger-Societeit te Schiedam, maken bij dezen bekend, dat zij dezelve op heden vrijwillig hebben gesloten; verzoeke dezelve aan andere Gemeenebest-gezinde en vaderlandsche Sociëteiten van verdere correspondentiën te blijven geexcuseerd."

acnieaam, uit naam der .Leden van

den 8en February 1798.

(21)

Brooshooft.

voorschreven Societeit:

Jan Loopuyt.

Wapen: in goud een aanziende man, het lichaam een weinig naar rechts gewend, gekleed in overjas, korte broek, kousen en schoenen en gedekt met een hoed, alles van zwart, de rechterarm uitgestrekt met in de hand een natuurlijke keisteen. De linkerhand geplaatst in de heup. Helmteeken de man, uitkomend boven de knieën. Dekkleeden zwart en goud.

2.

Uit het huweliik van

Cornelis Brooshooft en Maria Elisabeth Brouwer waren behalve Johanna Elisabeth, die huwde met Jan Loopuyt, nog drie kinderen, en wel:

1. Beliana Maria Brooshooft, geboren den 24e" Augustus 1758, overleden te Giessendam den 6en Juni 1833. Zij huwde met Johannes van den Broek, overleden te Ridderkerk den i2en Aueustus 1822.

Johannes Brooshooft, geboren te Giessendam

den 25en Augustus 1760, overleden aldaar den 6en April 1832. Hij huwde te Ridderkerk den 2Óen Juli 1808 met Marrigje de Jong, geboren te Giessendam, den jen April 1775, overleden aldaar den Sen Februari 1844.

Uit hun huwelijk waren twee zoons, waarvan de oudste, kort na de geboorte overleed, terwijl er van den tweeden zoon Cornelis Marius, die den 9en Juli 1814 te Giessendam geboren werd en Notaris aldaar was, descendenten in leven ziin.

Maria Magdalena Brooshooft, geboren in 1761,

overleden te Giessendam den igen April 1769, (Zie

3-

Sluiten