Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is kleinzoon van Cornelis Kloppert, geboren den 4en April 1773, overleden te Gouda den igen October 1812. Hij huwde aldaar den 2Óen Augustus 1804 met Antje Geertruy Brands *), geboren te Gouda den 2óen Augustus 1787, overleden te Gorssel den ien Juni 1858.

Hij is achterkleinzoon van Jan Kloppert, gedoopt te Overschie den nen April 1728, en van Francyntje van der Grient.

(Zie Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van Aanz. Ned. Familiën. Deel II, pag. 158).

(31)

Het wapen dezer Rotterdamsche familie is:

In goud drie zwarte eendjes zonder pooten.

Meerburg.

Wapen. In zilver drie neven elkander geplaatste groene aan stokken gebonden boonenplanten staande op een groenen grond.

Helmteeken: een vlucht van zilver en groen. Dekkleeden: zilver en groen.

De in de Genealogie bedoelde Charles Marie Boonen is zoon van Robert Boonen, geboren te Dordrecht den 6en Januari 1836, overleden aldaar den sen

Boonen. Januari 1874, gehuwd te Dordrecht den 3<=n Augustus 1859

•) Daar zij een dochter was van Johan Lodewijk Brands en van Geertruy Sara van der Burch, dochter van Mr. Aalbrecht van der Burch, Burgemeester van Gouda en van vrouwe Jacomina Immerzeel, stamt hij van vaders zijde af van het Goudsche en Delftsche regeerings-geslacht Van der Burch, terwijl hij van moeders zijde van het Amsterdamsche regeerings-geslacht der valckeniers afstamt, daar zijn grootmoeder Elisabeth Johanna Kretschmer eene dochter was van Samuel Kretschmer die den 2Öen September 1780 te Elburg in den echt verbonden werd met Johanna Catharina Valckenier, dochter van Wouter Valckenier en van Aleyda van den Dam.

Sluiten