Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heinsberg den igen Mei 1812 met Johanna Carolina Henck (dochter van Johann Daniël Henck en van Johanna Magdalena Braun), geboren te Heinsberg den 23en Juli 1784, overleden te Roermond den i2en December 1859.

Zij is achter-kleindochter van Johannes Claus en van Maria Magdalena Treutlinger.

den 46" Juni 1856 met Anna Hendrina van Teutem (dochter van Dr. Hendrik Nicolaas van Teutem, Emeritus Predikant te Rotterdam en van Joanna van Stolk).

Hij is kleinzoon van Mr. Rudolf Adriaan Mees, Kassier, Lid van den Gemeenteraad van Rotterdam, geboren aldaar den 5e" Juli 1789, overleden te Doorn den 3oen September 1866. Gehuwd te Utrecht den 2oen Maart 1811 met Maria Elisabeth Adriana Ackersdijk, geboren te 's Hertogenbosch den 2ien October 1788, overleden te Rotterdam den 25e!) Augustus 1829.

Hij is achter-kleinzoon van Adriaan Mees, Makelaar, Kassier, Lid der firma R. Mees & Zonen, geboren te Rotterdam den i3en September 1761, overleden aldaar den 28en April 1837. Gehuwd te Rotterdam den gen October 1788 met Catharina Elisabeth van Oordt, geboren te Rotterdam den i3en Maart 1769, overleden aldaar den 27en September 1855.

Hij is achter-achterkleinzoon van Rudolf Mees,Kassier en Oprichter der firma R. Mees & Zonen, Schepen van Schieland, geboren te Rotterdam den 2Óen December 1728, overleden aldaar den 25en Juni 1811. Hij huwde te Leiden den nen December 1754 met Sara van Lelyveld, geboren te Leiden den 300 November 1734, overleden te Rotterdam den 2en Juli 1823. (Zie kwartieren betreffende het geslacht »Mees" in Alg. Ned. Fam. Blad 1883 No. 59, pag. 1, 2, 3, 4).

(35)

Wapen: 1 in rood een aanzienden zilveren ossenkop, vergezeld tusschen de hoorns van een gouden ster; 2 in blauw drie zilveren vogels geplaatst 2 en 1.

Joan Mees is zoon van Mr. MartenMees, Kassier, Vice-Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Rotterdam den 24"» October 1828,. Gehuwd te Rotterdam

Mees.

Sluiten