Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Katrina Canters, gedoopt te Breda den 7e0 Januari 1693.

2. Nicolaas Canters, gedoopt te Breda den 23e" Maart 1695. Hij huwde tweemaal, i° met Catharina Cuyl, 20 te Breda den 27e" December 1739 met Willemina Tiers, weduwe van Theodorus de Vos.

Uit het eerste huwelijk waren zes kinderen en uit het tweede was één zoon.

a. Augustinus Canters, gedoopt te Breda den 3«n Januari 1720, aldaar jong overleden.

b. Anna Canters, gedoopt te Breda den 2oen December 1723. Zij huwde te Breda met Stephanus de Vos.

c. Augustinus Canters, gedoopt te Breda den den 24611 Februari 1729. Hij huwde aldaar den i2en Maart 1759 met Antonetta Ruysenaers.

Uit hun huwelijk was o. a. een zoon.

Nicolaas Canters, gedoopt te Breda den 23en

Januari 1760.

d. Elisabeth Canters, gedoopt te Breda den 24611 April 1732. Zij huwde aldaar den 3ien Maart 1754 met Hendrik Vertholen, J. M., van Breda.

e. Catharina Canters, gedoopt te Breda den 2oen October 1735. Zij huwde Johannes Hendricus Roelants. (Zie Genealogie).

f. Johannes Canters, gedoopt te Breda den 28en Augustus 1737. Hij huwde te Breda den ien Mei 1758 met Catharina Vertholen, J. D., van Breda.

g. Adriaan Canters, gedoopt te Breda den i4en Januari 1742, overleden alaaar den 7en Februari 1748.

3. Adriana Canters, gedoopt te Breda den 9en Juni 1697.

4. Pieter Canters, gedoopt te Breda den i2en Juni 1699. (Getuigen Pieter van Gent en Pieternella Verheyen).

5. Anna Canters, gedoopt te Breda den 9en Maart

1701. (Getuigen Jan Tiers en Adriana van Gent). Zij huwde aldaar den 22en April 1742 met Cornelis van der Linden.

Wapen. In goud een roode keper vergezeld in het hoofd van twee Moorenkoppen met zilveren hoofdwrong en aan de voet van een groene boom op grasgrond.

Van Walchren.

Sluiten