Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8) De in de Genealogie bedoelde Catharina Maria Clementz is een dochter van Peter Heinrich Clementz, Leeraar in het Fransch te Kaapstad, geboren te Bergenop-Zoom den 9en December 1806, overleden te Kaapstad den . Hij huwde te Breda den

7en Mei 1829 met Henrietta Coenradina Laats, geboren te Utrecht den 2oen September 1790, overleden te Kaapstad.

Henrietta Coenradina Laats, was dochter van Frangois Jean Marcus Laats, gedoopt te Leende den 2gen November 1767, Luitenant-Kolonel der Kurassiers en van Johanna Petronella Catharina van Alphen, gedoopt te Utrecht den 7en Februari 1773 (dochter van Mr. Coenraad van Alphen, Advocaat te Utrecht en van Henrietta Johanna Rijpland).

(9) Wapen. In zwart een om¬

gekeerd gouden anker de linkerhelft gedeeltelijk vervangen door een gouden halve lelie.

Emma Cornelia Wilhelmina Jonas is dochter van Johannes Bartholomeus Jonas, Officier van Gezondheid bij de Zeemacht, geboren te Hellevoetsluis den 29en Augustus 1792, overleden te

Jonas. Bnelle den i7en Januari 1846,

en van diens tweede vrouw Elzelina Christina Kleyn, waarmede hij huwde te Brielle den ióe" September 1835 (dochter van Bartholomeus Kleyn en van Emmetje van Ossenbruggen), geboren te Brielle den 8en Januari ï8oi; overleden te Amsterdam den 29^ Januari 1884.

Zij is kleindochter van Jacobus Jonas, gedoopt te Schiedam den nen Januari 1757, overleden te Hellevoetsluis den 8en October 1802. Hij huwde aldaar den 4e» Februari 1785 met Johanna Hanssen, geboren te Hellevoetsluis den i7en September 1754, overleden aldaar I3en Maart 1834.

Zij is achter-kleindochter van Bartholomeus Jonas, geboren den 22^ October 1703, overleden te Schiedam den i8en Februari 1790, en van diens tweede vrouw Maria Haffner, waarmede hij gehuwd is te Schiedam den i7en September 1750 (dochter van Dionysius Haffner en van Catharina van Corpershoek) *), geboren te Schiedam den i4en December 1721, overleden te Brielle den gen Juli 1804.

*) Zie kwartierstaai. „Gijsberti Hodenpijl."

Sluiten