Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wapen: In zilver een roode keper een zittende kikvorsch in natuurlijke kleur ondersteunende, vergezeld van drie roode zespuntige sterren 2—1 geplaatst.

cornelis johannes KlKkert, is zoon van Simon Kikkert, geboren op Texel den i6en December 1820, overleden te Den Helder den 2™ Juni 1860. Hii huwde aldaar met Antie Boll. ee-

Kikkert. boren te Den Helder den

2oen Augustus 1824, overleden aldaar den 8en Mei 1893.

Hij is kleinzoon van Cornelis Kikkert, geboren op Texel den 4en November 1702. Hij huwde met Aaltje Hellenius (dochter van Jan Kleum Michielsz. Hellenius en van Aaitje Jans Bakker).

Hij is achter-kleinzoon van Simon Kikkert, geboren op Texel 20 October 1757, overleden aldaar den 25en Januari 1844. Hij huwde op Texel den 27en Mei 1781 met Marietje Luytszen, geboren op Texel den ien Juli 1749, overleden aldaar den xsen Mei 1847.

Hij is achter-achterkleinzoon van Pieter Kikkert, geboren op Texel den 2gen October 1713, die huwde aldaar den igen Juni 1739 met Jannetje Hendriks van der Werf.

(10)

(ii)

Begemann.

Wapen: In een

man, gekleed van staande aan een rivier (naar een afdruk in lak).

De in de Genealogie bedoelde Lutgera Wilhelmina Begemann is dochter van Jacobus Lodewijk Begemann.

Sluiten