Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wapen. In blauw een zilveren wassenaar, waarboven een achtpuntige gouden ster, met een gouden schildhoofd beladen met drie roode St. Andrieskruisjes naast eikair. Helmteeken: een rood St. Andrieskruisje tusschen een vlucht van rood en goud.

Van der Houven.

Wapen. In groen twee schuingekruiste zwarte ankers met gouden dwarshouten en punten, vergezeld in de snijding tusschen de ankers van twee bruine blokken (manden ?)

I. Mr.Jacob van der Houven *), Heer van Heeswijk en Dinther, Burgemeester en Pensionaris van 's Gravenhage, geboren te Delft, overleden den ien Mei i6q8. Hii

Van Anckeren. huwde te Delft (?) den 4en April 1654 met Agatha Briel, (dochter van Mr. Jacob Corneliszn Briel f), Burgemeester der stad Delft, geboren te Delft (?) den gen Januari 1580, overleden aldaar den 2oen Januari 1644, gehuwd den 4en Mei 1610 met Maria Paulus Duyst van Beresteyn S), geboren te Delft den 3en Maart 1591, overleden aldaar den 7«n Maart 1633), geboren aldaar den 3en April 1631, overleden den 9en Mei 1691.

•) Zie Ned. Fam. Blad 1883, No. II, pag. 2 en 3.

Het meerendeel van het in de kwartierstaten van het geslacht Speelman ontbrekende, wordt door ons in deze fragment-Genealogie aangevuld.

f) Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn te Utrecht had de beleefdheid, ons betreffende Jacob Briel en Maria Duyst van Beresteyn, o. s. aanteekeningen uit een familiebijbel toe te zenden.

Op den 20 fanuary 1644 's avonts omtrent acht uiren is ons oom Mr. Jacob Briel op sijn comptoir schielijck dootgebleven, de Heere wil sijn siele in genade ontfangen.

§) Den 18 April 1610 Is ma seur Maria Duyst van Beresteyn voor de* 2 maal gefianceert met Mr. Jacop Briel omme den 4 Mey in den

Sluiten