Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit hun huwelijk waren de navolgende tien kinderen:

1. Johan van der Houven, jong overleden.

2. Jacob van der Houven, die volgt II.

3. Anna Maria van der Houven, gedoopt in 1665, gehuwd den 2en Augustus 1685 met Mr. Willem Boey, Ontvanger van Kemperland, overleden den 27en December 1702.

4. Agatha van der Houven, geboren in 1666, gehuwd den i8en September 1703 met Heralt Pels.

5. Elisabeth van der Houven, overleden den gen Februari 1738, gehuwd met Mr. Simon Roozenboom, Substituut-Griffier bij de Hoven van Holland, Zeeland en West-Friesland, overleden den ien Juni 1710.

6. Maria van der Houven, ongehuwd overleden den sen December 1727.

7. Johan van der Houven, ongehuwd overleden den 2360 December 1711.

8. Arent van der Houven, overleden den 2ien Mei 1726, Hij huwde in 1690 met Margaretha Maas (dochter van Hendrik Maas en van Johanna Diemerbroek), overleden den sen Maart 1744.

Hun huwelijk werd vóór of in het jaar 1720 ontbonden. Zij hadden o.a. één dochter:

a. Johanna Margaretha van der Houven, geboren in 1702, overleden te Haarlem den 22en Juni 1773. Zij huwde den 2ien September 1723 met Johan van der Sprang, geboren den 22en Juni 1691, overleden te Haarlem den 25en December 1776.

9. Marcus van der Houven, geboren in 1672, ongehuwd overleden in 1726.

10. Cornelia van der Houven, overleden in Maart 1746.

II. Jacob van der Houven *), Heer van Heeswijk en Dinther, Commies der Generaliteits-Financiën, Kwartier-

heyligen echten staet te treden, de heere verlene haer sijnen segen ende vrede, neffens langdurigen gesontheit tot salichen Amen.

Op den 3 Aprilis 1631, nae noene voor half seven Is ma seur Maria Briels verlost van een Jonge dochler. Is den 15 ditto gedoopt ende genaemt Aechje briels de heere zij loff van zijne genade die het kindeken in deugd wil late opwassen. Amen.

Op den 7 Martii 1633 des morgens ten twee uyeren Is onse lieve Suster Maria Briels deser werelt overleden. In den heere moet zij eeuwelyck rusten. Amen.

Mr. Jacob Briell en Maria Duyst van Beresteyn zijn begraven op het koor der Oude Kerk te Delft onder een zerk met opschrift:

>'t Graf van de Hr Mr Jacobus Briell starff den 20 January 1644 oud 64 jaren en Juffr Maria Duyst van Beresteyn starff 7 Maart 1633 oud 42 jaren. (Met het wapen van Briell en het vrouwelijk wapen van Beresteyn)". '

(Zie Alg. Ned. Fam. Blad 1883, No. 72, pag. 2).

•) Zie noot • pag 1.

Sluiten