Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schout en Dijkgraaf van Maasland te 's Hertogenbosch, geboren den iyen Maart 1657, overleden den 152" September 1718.

Hij huwde tweemaal: i°. te 's Gravenhage den i7en April 1684 met Gerarda van Swaenswijck. (dochter van Gerrit van Swaenswijck en van Sara van der Graaf). 2°. den 25en Mei 1688 met Clara Magdalena yan Bergen van der Grijp (dochter van Jonker Michiels Louis van der Grijp gezegd van Berchem en van Anna Jeronymusdr. de Haas).

Het eerste huwelijk was kinderloos. Uit het tweede werden één zoon en twee dochters geboren.

r. Jacob van der Houven, die volgt III.

2. Agatha van der Houven. Zij huwde te 's Hertogenbosch den nen Januari 1716 met Mr. Cornelis Ridder Baronet Speelman, Heer van Nieuwland*), Schepen en Raad in de Vroedschap te 's Hertogenbosch. Geboren te Kralingen den igen Januari 1684. Overleden te 's Hertogenbosch den 30e" April 1746.

3. Wilhelmina van der Houven, overleden den i8en Januari 1747, na driemaal getrouwd te zijn geweest met: 1°, de Bye, Ritmeester der Cavallerie, 2°. Maarten des Tombes, 30.

Cosson.

III. Mr. Jacob van der Houven f), Heer van Heeswijk en Dinther, Schepen van 's Hertogenbosch. Hij is overleden in 1739.

De drie kinaeren welke hij had bij Margaretha Grant, die hieronder volgen, zijn den i8«n Januari 1740 door de Souvereine Raden en Leenhoven van Brabant gelegitimeerd

x. Jacob van der Houven, geboren den 6en April 1728. Hij huwde tweemaal: i°. den ióen Juli 1766 met Folli Pauels (weduwe van Johannes Hijssel), overleden den i8en November 1784. Hij huwde 2°. den igen April 1786 met Henriette van der Sprang, dochter van Johan van der Sprang en van Johanna Margaretha van der Houven (zie hier te voren I sub 8), geboren den 3 ien October 1728, overleden den 2en Januari 1805. (Zij was weduwe van Abraham van Asselt, overleden in 1783 en eerder weduwe van Gerard Favre, overleden October 1752).

Hun huwelijk was kinderloos.

•) Na den dood van zijn zwager Mr. Jacob van der Houven (zie hierboven III) ook Heer van Heeswijk en Dinther.

-j-) In het bezit van Jhr. J. J. de Pesters te Zwolle bevindt zich een zeer mooie in kleuren geleekende kwartierstaat van Mr. Jacob v. d. H., welke ZEd. de beleefdheid had ons ter inzage te zenden. De kwartieren zijn: Van der Houven, Briel, Lasson, Beresteyn, van der Grijp, de Haas, Ment en Schoonhoven.

Sluiten