Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Clara van der Houven, geboren den 27en Februari 1732.

3. Jan van der Houven, die volgt IV.

IV. Jan van der Houven, geboren den 29en September 1734. Hij huwde te Delft (?) den 3en Mei 1773 met Dina Petronella van Anckeren *), geboren te Delft (?) den ien October 1743, overleden te

den

Uit hun huwelijk is een zoon, die volgt V.

V. Dr. Jacob Franciscus van der Houven van Anckeren f), Med. Doctor te Rotterdam, geboren te Rotterdam den 25«i December 1778, overleden te Utrecht den 5en September 1848. Hij is tweemaal gehuwd geweest,

te den met Catharina

Knocke. 20 te Schiedam den ioen Mei 1820 met Cornelia Jacoba Roelants (zie Genealogie).

Uit het eerste huwelijk was een zoon.

1. Mr. Jan van der Houven van Anckeren, Griffier bij de Rechtbank te 's Hertogenbosch, geboren te den 26en Augustus 1802, overleden te 's Hertogenbosch den 1873. Hij huwde

te den i2en September 1837 met

Elisabeth Catharina Francina Robertina Wilhelmina Pels Rvcken, geboren te den 2oen November 1807, overleden te 's Hertogenbosch den Hun huwelijk was kinderloos.

Uit het tweede huwelijk waren drie dochters.

1. Dina Johanna Catharina van der Houven van Anckeren, geboren te Rotterdam den i8en Maart 1822, overleden te Zeist den 28en September 1887.

1. TTj. V. J- T • n . -r ,

Kcimwu ic uirecni aen 3™ juni 1041 metjHR. MR. David George de Pesters. (Zie verder Jaarboek

Ned. Adel, Jaarg. 1889, pag. 170 enz.)

I JtiC

2. Jacoba Johanna van der Houven van Anckeren, geboren te Rotterdam den 3ien Augustus 1824, gehuwd te Utrecht den i8en September 1845 met

*) Zij was dochter van Jacob van Anckeren. geboren te Delft (?) den I2en Januari 1686, overleden aldaar den I7en Maart 1762 en van Louisa Boekwout, geboren te 'sGravenhage den 8en October 1705, overleden te Delft den 8en Augustus 1759. Zij zijn gehuwd te 's Gravenhage den 22en November 1722.

In het >Alg. Ned. Fam. Blad" 1884, No. 123, pag. 4 en 5 (Graven van »Van Anckeren ) komt Louisa Boekwout voor onder den naam van Boekwoest.

Het wapen » Boekwout" is:

In rood een groenen boom, met gouden stam, staande op een groenen grond, (Herald.) rechts tegen den boom opklimmend een zilveren bok.

Haar acht kwartieren zijn:

Van Anckeren. Boekwout.

Bonstoe. Meyer.

Van Bleyswijk. Kray.

Boogaart van Beloys. Van Aalst.

t) Hij voegde de geslachtsnaam >Van Anckeren" bij de zijnen.

22

Sluiten