Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7S?i overleden te Schiedam den 3ien December 1835.

Zij was achterkleindochter van Hendrik van Essen, gedoopt te Schiedam den 6en September 1715, overleden aldaar den 24^11 Juli 1778, gehuwd te Schiedam den 2ien September 1740 met Elizabeth van der Hoeven (dochter van Mattheus van der Hoeven en van Aagje Simons Hop), gedoopt te Schiedam den ien Januari 1713, overleden aldaar den 8en December 1781.

Zij was achter-achterkleindochter van Abraham van Essen en van Weintje Meyers.

(22)

zwarte keper, vergezeld van drie roode duiven. Helmteeken een roode duif tusschen een zilveren vlucht. Dekkleeden rood en zilver.

De eerste van het geslacht van Hoffen, die ons bekend is, n.1. Hermanus van Hoffen, vestigde zich omstreeks 1720 metterwoon te Zuidland. In zijn trouwacte wordt hij beschreven als zijnde >ge-

Doortig m de Graaf , waarom wij meenden dat hij te Grave geboren zou zijn. Een voorloopig onderzoek aldaar heeft echter tot geen resultaat geleid. Wij vangen deze Genealogische aanteekemngen met hem aan.

TTJ- Hermanus van Hoffen *), geboren te de Graaf (?). Hij is overleden te Zuidland vóór December 1736. Hij huwde tweemaal: i°. te Zuidland den i7en De-

Van Hoffen.

•) Vermoedelijk waren er uit zijn beide huwelijken nog twee kinderen, n.1. een zcon en een dochter.

Wij vinden m de Registers te Hellevoetsluis, dat Plona Blaak, de moeder van Clasyne Arckenbout, (zie pag. 342) weduwe was van Hermanus van Hoffen, die naar onze meening niet anders dan een zoon kan zijn van Hermanus hier boven bedoeld. Nog vinden wij in de Registers aldaar vermeld, dat Jan van Pelt die huwde Bastiaantje Landheer, uit welk huwelijk o.a. een dochter Jannetje geboren werd, die huwde met Claas Cornelis van Hoffen (zie pag. 342), zoon was van Jan van Pelt en Maartje van Hoffen.

Wij vermoeden dat ook zij een kind is uit een der beide huwelijken van Hermanus van Hoffen.

Een nader onderzoek in het archief te Zuidland zal deze kwestie ongetwijfeld oplossen.

Sluiten