Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(23)

Wapen. Gedeeld: i in

rood een staande omgewende slang in natuurlijke kleur, doorboord met een zilveren dolk; 2 in blauw een zilveren schapenschaar, de punten naar boven gekeerd.

De eerste van het geslacht Steenberg, die ons Dekend is, namelijk Onco Jacobs Steenberg *), was wijnhandelaar te Surhuizen in OostFriesland. Hij huwde met

Steenberg vnst mknnen> dij wie hij

o. a. één zoon had.

I. Jacobus Steenberg f), Predikant te St. Annaland. geboren te Surhuizen den 3ien October 1789, overleden te Bergen op Zoom den 28en Februari 1865. Hij huwde te Emden met Antje Colsmann (dochter van Harm Colsmann en van Fokje Wijbrands), geboren te Emden den 8en Augustus 1802, overleden te Bergen op Zoom den i2en Juni 1872.

Uit hun huwelijk waren de navolgende zes kinderen.

1. Herman Steenberg, geboren te Nieuwveen den 2Óen October 1821, overleden aldaar den 14e!» Januari 1822.

2. Onco Steenberg, tweeling met vorengaande. Hij overleed dienzelfden dag.

*) In ons bezit zijn een aantal aanteekeningen betreffende leden van een geslacht iSteenberg", dat reeds eeuwen hier te lande woonachtig is, zoo vinden wij o. a. in het Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat., pag. 322, dat Balthasar a Steenberg den 2oen Maart 1641 als Med. student wordt ingeschreven. Hij was geboren te Utrecht in 1621.

Op de Synode der Waalsche kerken, gehouden te Amersfoort den 23en April 1698, was als ouderling uit Kampen tegenwoordig Jean Steenberg.

+) Hij werd den I4en September 1813 te Embden proponent, den 25en October 1814 beroepen te Groot-Borsum, O. Friesland, en den l6en April 1815 bevestigd door G. W. Essenbrügge.

Den l8en Juni 1821 werd hij beroepen te Nieuwveen en Kalslagen en te Nieuwveen bevestigd den 28en September d.a.v. doorj. Slot, Predikant te Embden.

Te Heenvliet werd hij op collatie van den Heer J. Lamaison beroepen den 22en October 1823 en aldaar bevestigd den len Augustus 1824 door A. G. van Alderwereld, Predikant te Polsbroek.

Den ioen Mei 1826 werd hij beroepen te St. Annaland en aldaar bevestigd den 22en October d.a.v. door J. Burgerhoudt, Predikant te Stavenisse.

Den len Juli 1864 verkreeg hij zijn Emeritaat (zie verder Ned. Familieblad 1893, pag. 235).

Sluiten