Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwartieren yan de kinderen van Mr. Johannes Henriens Loopuyt en van Marianna Paulina Tüekermann.

Jan LOOPUYT, Burgemeester van Schiedam, Lid van

de Prov. Staten van Z.-H, Ridder in de Orde van den Nederlandse hen Leeuw, geboren te Schiedam den i October 1761. Overleden aldaar den 8 Juni 1846. Gehuwd te Giessendam den 4 Juli 1790 met Johanna Cornelia BROOSHOOFT (<dochter van Cornelis Brooshooft, Bailluw, Schout en Secretaris van Blokland, Schout en Secretaris van Giessen-, Oud-Kerk, Giessendam en Peursem en van Maria Elisabeth Brouwer) geboren te Giessendam, den 2 Januari 1756. Overleden te Schiedam, den 19 December 1831.

-rr

Dr. Johannes Henricus VAN DER PALM, Predikant te Maartensdijk, Lid van het Stadsbestuur van Middelburg; Hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden, Agent van Nationale Opvoeding (Minister van Onderwijs) van het Uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, Ridder in de Orde van den Nederlandse hen Leeuw, Beroemd Kanselredenaar en Historieschrijver, geboren te Rotterdam den 17 Juli 1763. Overleden te Soeterivoude den 8 September 1840, begraven te Katwijk. Gehuwd te Maaslandsluis den 14 November 1786 met Alida BUSSINGH, gedoopt te Delfshaven den 13 April

1700. uverw" ^ -i-etaen den 18 Januari 1835.

Johan Arnold TÜCKERMANN, geboren te Duisburg

1757- Overleden te 's-Gravenhage den 16 Januari ,1823. Gehuwd te Utrecht den 11 November 179^ me* Carolina Urselina Stepha?iie Barones VAN TUYLL VAN SEROOSKERKE (dochter van Reynoud Diderik Baron van Tuyll van Serooskerke en van Caroline Ursuline Philippota Gravin van Randwijck), geboren te Utrecht den 3 Augustus 1774. Overleden te t(jen

Jacques Mare FRAISSINET VAN ARP, Koopman, ge¬

boren ie Livorno, den . Overleden

*e den . Gehuwd te

Amsterdam den 15 November 1785 met zijn nicht Henriette Elisabeth FRAISSINET (dochter van Jacques Mare Fraissinet en van Jeanne Henriette Bennelle), geboren te

den 30 April 1765* Overleden te 's-Gravenhage den 2

Januari 1827.

Mr. Pieter LOOPUYT, Bankier, Stichter der firma »P-

Loopuyt Co", Lid van de ie Kamer der Staten-Generaal, Wethouder van Schiedam, geboren te Schiedam den 3 Juli 1791Overleden aldaar den 5 Juni 1872. Gehuwd te Leiden den 9 September 1814 met Cornelia Mathilda VAN DER PALM, geboren te Middelburg, den 11 April 1790, overleden te Schiedam den 8 December 1859.

Carel Philibbe TTTCK'Tn? A/r a \t\j ~ /, -• z. ^

J.M VVJ li--XJ. rrusLC/LU'U'/ Ul-J ntl d.f/hfl.rf/>'yyt/>'vi+ 77Y.M -1: - .- r , / .7 r~t , .. T

• ^ uw xrwuicn, inspecteur aer kosterijen, geooren

te Naar den den 26 Febrtiari 1800. Overleden te 's-Gravenhage den 17 November 1856. Gehuwd te 's-Gravenhage den 24 December 1823 met Henriette Eléonore FRAISSINET VAN ARP, geboren te Livorno den 27 Mei. T C)dpv Ip/Jpw fp

rnhem den 8 Juni 1862.

Mr. Johannes Henricus LOOPUYT, geboren

te Schiedam den 16 October 1829. Overleden te 's-Gravenhage den 9 Mei 1879. Gehuwd te 's-Heerenberg, den 14 Mei 1858 met

I. J'ieitr ronpTlYi» geooren te Uosterbeek ,/«, lt,.- .o.»

geboren te Ratcliff (£,,geland) den 20 November 1855. ^ {jem,wa " ^»g«pore den 29 Maart 1880 met Lucie Florence EVANS,

C4ohL Phili&' t0°^nn^n\'rren,. U 0osterbeek den 9 April 1861.

3. Johannes LOOI UYT, geboren te Oncttrho*/, i «v_ •

^liu^jThann^'^^^Y&T^ge'borfi^'te "velf^d^r^i^Maart f£?"6er l867' Gehuwd ie 's-Gravenhage den 17 Februari 1887 met Dr. Ar,

Bijlage I

van het //Gulden Boek van Schiedam**,

door H. A. M..Roelants Jr.

Sluiten