Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KWARTIEREN VAN Mr. BERNARD JOHAN PIELAT ¥AN BULDEREN,

Phineas PIELAT, Predikant te la Gorce, Villeneuve de Berg en daarna te Rotterdam, geboren in het Prinsdom Oranje 1645, overleden in 1700, gehuwd (2°) te Delfshaven 19 April 1677 met Jeanne DE VERNATTI, geboren te , overleden te

IJsbrant VAN DER ELST, gedoopt te Delft 6 Maart 1642, overleden te

, gehuwd te Delft 2 Juli 1670 niet Athalia VLAERDINGERWOUT, gedoopt te Delft den 25 December

1650, overleden te

Carel DE LILLE, Commissaris van de monste¬

ring e?i Rentmeester van de exploiten van den Hove van Holland, gedoopt te 's-Gravenhage (Groote Kerk) den 3 December 1651, overleden aldaar den 26 Mei 1738 (begraven te Delft 31 Mei), gehuwd (i°) te Delft den 31 Mei 1682 facoba VAN HASSELT, geboren te Delft ,

overleden te

Christiaan VAILLANT, Directeur van de

Levantschen handel en navigatie in de Middellandsche Zee, geboren te Leiden 1 Juni 1673, overleden aldaar den 30 Juli 1742, huwde (i°) te Leiderdorp den 18 Juni 1695 (ondertrouwd te Leiden 31 Mei) met Johanna VAN EYCK, gedoopt te Waddinxveen 16

September 1674, overleden te

Jacques Christian PIELAT, Vendrig bij de Infanterie, Opper¬

koopman in N.-L, Secunde van Temate, Kapitein-militair te Batavia, Gouverneur van Temate, Raad-Extra-or dinar is, Commissaris over de zaken van Ceylon, vertrekt 1734 naar Nederland, gedoopt te Rotterdam 27 Augustus 1692, overleden te Loosduinen Augustus 1740 (begraven te 's-Gravenhage 6 Augustus 1740,) gehuwd te met Amarantha VAN DER ELST, geboren te Delft 23 Mei 1690, overleden te

Mr. JJieaerifc Christiaan PIELAI, in 1735

als Hollander genaturaliseerd, Schepen, Raad en Burgemeester van Schiedam, gedoopt te Temate 4 Maart 1722, overleden te Schiedam den 2 Mei 1760, gthuwd te

Willem DE LILLE, Luitenant en Ritmeester bij de

gardes te paard, Ritmeester bij het Regiment Cralingen, Luitenant-Kolonel bij de Cavalerie, gedoopt te 's-Gravenhage (N. K.) 18 Mei 1693, overleden te Leiden September 1740 (begraven 17 Sept.). Ondertrouwd te 's-Gravenhage 20 Augustus 1721 met Elisabeth VAILLANT, gedoopt te Leiden 3 Juli 1701 (Marekerk), overleden te Schiedam den 6 Juni 1761.

Carolina Jacoba DE LILLE, gedoopt te 's-Gravenhage den 16 Augustus 1722, overleden te Schiedam 3 Maart 1795.

Mr. Rernard Jnhan PTF.T.AT VAN BULDEREN. Pensionaris. Raad .O-pm Rurvp.fneestp.r Dan

Schiedam, geboren te Schiedam 31 Augustus 1755, overleden aldaar 22 September 1818, gehuwd te Leiden in Maart 1774 met Anna Sara VROMANS, (dochter van Petrus Wilhelmus Vromans en Sara du Toict), geboren te Leiden 6 September 1747, overleden te Delft 12 Maart 1820.

Bijlage ii

van het //Gulden Boek van Schiedam", door H. A. M. Roelants Jr.

Sluiten