Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KWARTIEREN VAN HENDRIK

ADRIAAN MARIUS ROELANTS.

Johannes Hendricus roelants, Tienraad en Regent

van het Burger- Weeshuis te Breda. Eerst substituut Griffier te Breda later Notaris te Princenhage. Gedoopt te Breda den 18 Februari 1732. Overleden te Gouda den 18 Maart

1803. Gehuwd te Breda den 11 Mei 1758 met Catharina c anters (dochter van Nicolaas Canters, Tienman te Breda en van Catharina Cuyl). Gedoopt te Breda den 20 October

1735» overleden te den

Mr. ITendrih van der heim, Heer van Baarland.

Bakendorp en Oude lande, Raad, Schepen en Regent van het Weeshuis der Uerv0rmden te Schiedam, Hoogheemraad van Schieland en Ontvanger der Convoyen en Licenten te Schiedam. Geboren te Schiedam den 12 October 1751 > overleden aldaar den 15 Kaart 1799. Gehuwd te Schiedam den 20 December 1774 met Wilhelmina ElisabetJi v an kerciiem (dochter van Mr' -drnoud van Kere hem, Schout van Vennip en van Suzat^a Catharina Vermeren). Geboren te Leiden den 14 Septe,n°ei 1753» overleden te Schiedam den 1 en Januari 1817*

Willem de graaff, Kapitein ter Koopvaardij,gedoopt

te Schiedam den 27 Januari 1747, overleden aldaar den 27 Augustus 1825, gehuiud te Schiedam den 17 Feb7'uari 1771 met Dirkje van wieringen (dochter van Cornelisvan Wieringen en van Dirkje Schrawaart) geboren te Rotterdam, den , overlede7i te Schieda?n 20 Juli 1819.

Jan dijkmans, Fabrikant en Koopman te Schiedam,

gedoopt te Schiedam den 17 October 1756. Overleden aldaar den 6 November 1846. Gehuwd te Sehiedam den 19 Januari 1777 met Maria besemer, (dochter van Pieter Besemer en van Maria Meyers). Gedoopt te Schiedam, den 11 Februari 1759, overleden aldaar den 6 Augustus 1850.

Johannes ROELANTS, Fabrikant, Lid van den Gemeenteraad

en Kerkmeester der Herv. Kerk te Schiedam, gedoopt te Bredl den 20 December 1772. Overleden te Gouda den 27 Juni i835' Gehuwd te Schiedam den 5 Juli 1795 met Johanna Jacobs VAN DER HEIM, Regentesse van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam. Geboren aldaar den 7 October 177=:. Over-

• 1 1

leden te Rotterdam den 20 Maart 1857.

Henrik Adriaan ROELANTS, Apotheker te

Schiedam. Geboreii te Schiedam den 9 Augustus 1798. Overleden aldaar den 20 December 1864. Gehuwd te Schiedam den 11 October 1824 met

Pieter DE GRAAFF, Koopman en Industrieel te Schiedam

Gedoopt te Schiedam den <6 December 17 71. Overlede?i aldaar den 11 Januari 1842. Gehuwd te Babberspolder den 11 October 1799 met Ehsabeth DIJKMANS. Geboren te Schiedam den- 27 Juli 1777 {gedoopt i° Augustus). Overleden aldaar den 13 April 1867.

Maria de graaff, Regentesse van het

Weeshuis der Hervormden te Schiedam. Geboren te Schiedam den 24 Januari 1804. Overleden

aldaar den 2 December 1894.

^ll

Hendrik Adi'^a(in Marius ROELANTS, Boekdrukker-Uitgever te Schiedam, Oud-Lid van den Gemeente■

raad aldaar, Badder in de Orde van de Eikenkroon. Geboren te Schiedam den 21 Maart 1827. Gehuwd aldaar den i5 1850 met Johanna Cornelta jonker, (dochter van Jan Jonker en van Diderika Maria van Es&n). Geboren te Schiedam den 22 Juli 1827.

Bijlage IV

van het /'Gulden Boek van Schiedam", door H. A. M. Roekants Jr.

Sluiten