Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee-en-dertig kwartieren van de Kinderen van Dr. Frangois Marie Theodore Gperti Hodenpiji en van Corneiia Maria Veth. I.

Pau lus GITSBERTS, (zoon van Paulus Gijsberts

en van Jacomina Ardinois), Koopman te Amsterdam, geboren aldaar 14 November 1678 (gedoopt in dc Westerkerk aldaar den 25 November d.a.v.). Begraven in de Nieuwe Kerk te A msterdam den 19 Juni 1714. Hij huwde 2° te Amsterdam in de WalenkerY, den 29 Juni 1706 met Yda AMSTERDAM, (dochter van Adriaan Amsterdam en Jannetje Verhey) geboren te Gouda 1780.

Anthmy HODENPIJL (zoon van Jan Adriaansz Hoden¬

piji en van Hester van Oppijnen) Luitenant ter zee, later Raad, Schept en Burgemeester van Schiedam. Lid van het Collegie ter Admiraliteit op de Maas, Deken van het St. Anthonysgilde te Schiedam. Geboren aldaar den 4 November 1677, begraven ■ te Schiedam den 23 Augustus 1749- Gehuwd aldaar den 31 Januari ,703 met Dina WALEN [dochter van Lambert ]V(dcn, Saljitvu van Middelharnis, en van Maria

Fooi) geboren te Rozendaal den 3 November 1680.

Cornelis VAN DER BOON, geboren te

den

begraven te Delft den 20 Maart 1743- Gehuwd aldaar den 10 Juli 1701, mej MARIA OVERGAEUW, (dochter van Direk Ariensz Overgaeuw en van Jaapje Joris Tonisz.) Gedoopt te Delft {oude kerk) den 21 October

1684, begraven aldaar den 20 Januari 1746.

Lreorge jviüsd-i, (zoon van r niltppus Mescn en

van Maria Panters) Luitenant in het 2e Witte Vendel te Delft, gedoopt aldaar den 27 Maart 1689. Ondertrouwd te Delft den 16 December, gehuwd te s' Gravenhage den 31 December 1713 met Henderina ROMP (dochter van Hendrik Romp en van Dina van der Zweeg) gedoopt te s' Gravenhage

(groote kerk) den 21 October 1696.

Pniili/c f^TTSPERTT. Ontvn/no-pr •7)nn r!0 r'nMniniip.fi

Licenten te Lommei, gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk den 10 Juni 1707, begraven te Veldhoven den 14 September 1782. Gehuwd te Schiedam den 23 5^' 1727 met Hester HODENPIJL, gedoopt aldaar den 11 Juli 1708, overleden te Lommei den 10 Februari 173^•

Quirinus VAN DER BOON, Vendrig in het 2e

Oranje Vendel te Delft. Gedoopt aldaar {oude kerk) den 25 Juli 1703. Begraven te Delft in de nieuwe kerk, den 20 December 1749. Gehuwd aldaar {nieuwe kerk) den 30 Mei 1729 met Philippina Maria MESCH, ge¬

doopt te Delft {oude kerk) den 7 Mei 17x5, begrave7i

aldaar in de nieuwe kerk den 17 Maart 1788.

Anthony GIJSBERTI HODENPIJL, Med. Doc¬

tor, Raad, Schepen en Burgemeester van Schiedam, Regent van het oude-manhuis aldaar, geboren te Schiedam den 24 November 1733. Overleden aldaar den 4 Februari 1812. Gehuwd te

j jjetjt aen 0 uctooer 1759 mei:

Lsaac GIJSBERTI HODENPIJL. Med. Doctor. Lid der Geneeskundige Maatschappij te Berlijn, Ouderling

der Waalsche gemeente te Rotterdam, Schrijver van verschillende medische werken. Geboren te Schiedam den 16 Februari 17^°' Overleden te Rotterdam den 13 October 1837. Gehuwd te Leiden den 17 NoveW' ber 1803 met Mar^a Petronella Alida Wterts van Coehoorn. (Zie verder bijlage 6, 7, 8 en g.)

Bijlage V

van het /'Gulden Boek van Schiedam'*,

door H. A. M. Roelants Jr.

Sluiten