Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee-en-dertig kwartieren van de Kinderen van Dr. Franps Marie Theodore Gperti Hodenpijl en

yan Cornelia Maria Veth. II.

Vohan Theodore WIERTS, (zoon van Hillegard Wierts

en van Catharina Baaiendonk), Directeur-Gênêral et Rece veur des contributions des Sauves-Gardes de Staats- Vlaanderen, geboren te den , overleden op den

huize Boumgne bij Breda in 1722. Hij huwde, -weduwnaar zijnde met Catharina Allegonda TULLENIUS, (dochter van Johannes Tullenius en van Jonkvrouw Sytsckevan Coehoorn, zuster van Generaal Menno, Baron van Coehoorn).

Bastiaan Abel JOLIMAY uit Bern, gebo-

ren te den , overleden

te Maastricht den 24 October 1737. Hij huwde aldaar den 3 December 1709, in de Fransche Kerk met Marie Jeanne PEPIN, overleden te Maastricht den 28 December 1741.

Theophilus Borel RIJKE, gehuwd te Curacao (West-Indië) den 29 September 1716 met Maria de MEY.

Sigismundus DRUSCKE (Drusky), (zoon

van Drusky, Chirurgijn-Majoor uit

Silezië en van Barones van Golstein) geboren te den , overleden den

2 Augustus 1739. Hij huwde Anna Cecilia DE MEY geboren te den

overleden den 3 Augustus 1745-

Wijnand Adriaan WIERTS, Luitenant-Kolonel

het Regiment van Famars, geboren te Breda den 1 Augustus 1715, overleden te Maastricht den 9 Augustus 1781. Gehuwd aldaar den 28 November 1744 met Peti°

nella JOLIMAY, gedoopt te Maastricht den 31 Mei 172"'

overleden aldaar den 1 September 1748.

Franciscus Jacobus WIERTS VAN COEHOORN,

Schout bij Nacht, met lof vermeld wegens zijn gedrag A°. 1796 in West-Indië; geboren te den

, overleden te Curagao ( W.-I.) den 25 October 1798. Gehuwd aldaar den 3 December 1779

met

Pieter RIJKE, geboren te den

Gehuwd den 2 October 1756 met Sara DRUSCKE, (weduwe van Jan Schotborgh) gedoopt den 16 November 1721, overleden den 23 September 1766.

Sara Maria RIJKE, geboren in 1761, overleden te Utrecht 31 October 1823.

_ . *T \ -Kr /•'AfTTAAnXT 1 _ J ... * - A.' sin

Maria Fetronella Alida WIERi b vain in, geooren te L,uracao aan /

te Gouda den 6 Februari 1853, gehuwd te Leiden den 17 November 1803 met Isaac Gijsberti HODEN-

tiM>Yrïs>A, i ' • r _ _ Q s>A/t r\ 1

riJLt. oijiage 5, /, ° er* y/-

Bijlage VI

van het //Gulden Boek van Schiedam",

door H. A. M. Roelants Jr.

Sluiten