Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee-en-dertig kwartieren van de Kinderen van Dr. Franps Marie Theodore Gperti Hoienpijl en van Corneiia Maria Veth. V

Francois Marie Theodore GIJSBERTI HODENPIJL, Med. Doctor, achtereenvolgens te Schiedam, Sliedrecht en te Delft. Gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis. Mede-oprichter der Groninger Flankeur-Compagnie. Te Delft was hij Voorzitter van de verschillende genootschappen of vereenigingen, a- van de Vrijmetselaarsloge „Silentium", van de Ridderlijke confrerie „Diletto et Armé", van „ Tandem fit Surculus arbor", van het „Metalen Kruis'''' afd. Delft en van Watersnood-Commissie. Geboren te Rotterdam den 8 November 1806, overleden te Delft den 27 Augustus 1887. Hij huwde te Schiedam den 26 Juni 1835 met:

CORNELIA MARIA VETH,

geboren te Schiedam den 4 Augustus 1811; overleden te Delft den 22 Februari 1896.

1. Henri Jan Isaac GIJSBERTI HODENPIJL, geboren te Sliedrecht den 18 Augustus 1836 en in datzelfde jaar overleden.

2. haak Jan Henri GIJSBERTI HODENPIJL, Gep. Luitenant-Generaal Inspecteur van het wapen der Genie, Ridder in de orde van den Nederlanschen

Leeuw, Officier der orde van de Eikenkroon en Officier der Belgisehe Leopoldsorde. Geboren te Sliedrecht den 4 Januari 1838, gehuwd te Rotterdam den 13 April 1864 met A Iberta Afyda GIJSBERTI HODENPIJL, {dochter van Anthony Gijsberti Hodenpijl en van Johanna Engelhart ha Lijcklama a Nijeholt) geboren te Rotterdam den 20 Februari 1840.

3. Maria Jacoba GIJSBERTI HODENPIJL, geboren te Sliedrecht den 25 October 1839, gehuwd te Delft den 15 Juni 1859 met Pieter Cornehs Anne

PRINS, Directeur der Stearinekaarsenfabriek „Apol/o" te Schiedam, geboren te Schiedam den 2 October 1836.

4. Aleida Petronella Antoinette GIJSBERTI HODENPIJL, geboren te Sliedrecht den 14 November 1841, overleden op zee, op reis van Batavia naar

Nederland, den 13 December 1866, gehuwd te Delft den 14 December 1860 met Lambertus Casper Everhard KNIPHORST, Assistent Resident in Wed.-Inilië, geboren te Sissen Hoi 2° Februari 1835, overleden aldaar den 23 Januari 1881.

5. Francois Marie Theodore GIJSBERTI HODENPIJL, wijiikooper te Delft, geboren te Sliedrecht den 7 October 1845.

6. Johannes Cornelis GIJSBERTI HODENPIJL, Ambachtsheer van Schipluiden en van Hodenpijl, gepensioneerd Kapitein der Genie, geboren te Delft den

25 April 1850, gehuwd te Utrecht den 24 Januari 1879 met Antonia Etta WTTEWAALL VAN WICKENBURGH, geboren te Leiden den 24 Juli 1850.

7. Cornelis Franciscus Hendrikus Marinus GIJSBERTI HODENPIJL, geboren te Delft den 24 November 1857 overlede?i aldaar den 26 Juli 1863 en

begraven te Schiedam den 29 d. a. v- (Z*e verder bijlage 5, 6, 7 en 8).

Bijlage IX

het «Gulden Boek van Schiedam", door H. A. M. Roelants Jr.

Sluiten