Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

INHOUD.

Bladz.

Voorwoord.

Opdracht.

Genealogie »Knappert" met wapen i

» »Van der Heim" met wapen 29

» »Van Hodenpijl, Hodenpijl, Gijsberti Hodenpijl"

met wapen

» »Pielat, Pielat van Bulderen" met wapens .... 137

» »Loopuyt" met wapen 163

» > Roelants" met wapen 187

Aanteekeningen Knappert 237

» Van der Heim , . 259

Van Hodenpijl, Hodenpijl en Gijsberti Hodënpijl 266

Pielat en Pielat van Bulderen 293

» Loopuyt 304

» Roelants 323

Bijlagen.

I. Acht kwartieren van de kinderen van Mr. Johannes Henricus Loopuvt en van Marianna Paulina Tückermann. II. Acht kwartieren van Mr. Bernard Johan Pielat van Bulderen.

III. Grafmonument van Pieter Willem Pielat van Bulderen.

IV. Acht kwartieren van Hendrik Adriaan Marius Roelants. V.

VI. Twee en dertig kwartieren van de kinderen van Dr.

VII. Franqois Marie Theodore Gijsberti Hodenpijl en van

VIII. Cornelia Maria Veth.

IX.

Sluiten