Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS en DE ZIEL.

Een

Geeftelyke Spiegel voor't gemoed,

Bejlaande in veertig aangename en Jlicbtelyke

ZINNEBEELDEN. >

Vervat in

DRIE DEELENJ

Met nieuwe PLAATEN,

DOOR

JOANNES LUIKEN.

Nevens

Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde.

Trektmynau, uit mynzelven, en uit alle Kreatuuren, «ivaarlyk, vuurig, zacbtelyk en louter; zo zullen wy zacbjes en onvermoeid hopen, in den allerzoetjlen rook uwer Zalven, en niet aflaaten tot dat ivy die edele reuk, welke Cbrijlus is, met vergaderde krachten in de inwendigheid mus Geejles, vry genieten enfmaaken.

TE AMSTELD A-M,

By de Wed. P. Arentz, en K. vander Sys, Boekverkopers, in de Beursftraat, in de drie Raapen, i7M-

Sluiten