Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT BERICHT

AAN DEN

LEZER

Niemand die in het Hof dezer Zinnebeelden komt, denkt, dat al deze Bloempjes uit onze eigen Grond gewassen zijn: de meeste die het hoogste van verw1) en het schoonste van reuk zijn, hebben wij gelezen uit de Hoven der Hoogwaardige vrienden Gods; die gekomen zijn tot het schouwende en vereenigde leven, en hier geplant, tot een verlustiging des Geest es.

Daar zijn er vele, uit een hoog-edelen Grond gesproten die zeer zoeten Honing in zich hebben voor het hongerig Gemoed, dat als een Honingbijtje zich niet alleen in de sierlijkheid der bloemen vermaakt, maar zijn noodig voedsel daar uithaalt.

Daar zijn er om de Ziele uit den slaap der Zonden op te wekken; andere om de Ziele te verkwikken in hare verslagenheid, angst en aanvechting; andere om haar op den Oorsprong aller schoonheden te doen verlieven. Sommige ruiken van dierbare waarheid; sommige van liefde; sommige lokken de Ziel tot de vereeniging met God: ook zijn er die met haar edele reuk en verw ons vertoonen een weinigje van het vreugdenrijke Paradijs, een eeuwige lustgaarde der Engelen en zalige Zielen.

In dezen Rozenhof ziet gij meest doorgaans JEZUS en de ZIEL, in prent uitgebeeld; maar de Beschouwer moet zich onder 't lezen (wanneer er van de Eeuwige Godheid gesproken wordt) nooit verbeelden dat wij met deze prentverbeelding iets anders meenen, als alleen de lichamelijke beeldelijke Menschheid van Christus, in zijn aangenomen Knechtelijke gestalte, zoo als hij hier op

1). Kleur.

Sluiten