Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele betracht de Deugd der needrigheid.

Wanneer de Hemel geeft zijn zegen van eenen schoonen Zomerregen,

zoo valt de gaaf wel overal;

maar al wat hoog is en verheven,

daar komt het water afgedreven

en vloeit in 't allerlaagste dal.

Dat is wat schoons om mij te leeren:

Zoo vloeit de milde Geest des Heeren

in 't needrig en ootmoedig hert.

o Needrigheid, zoo hoog te roemen,

wat draagt uw grond al schoone bloemen!

Och, of mijn berg een diepte werd!

Och, konde ik klein zijn en gebogen,

en God in mijne Ziel verhoogen,

wat zou er van die hoogten of *)

al lieflijk water in mij vloeien,

en doen mijn Geest zoo lustig bloeien

als eene Schoone Rozenhof.

Daar zou zich Jezus, mijn beminde,

zoo zoet en vriend'lijk laten vinden.

Goddelijk antwoord.

Op dezen zal ik zien, op den armen en verslagenen van geest, en die voor mijn Woord beeft. Jesaja LXVI : 2.

Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth. V : 3.

Sluiten