Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziel smeekt om bevestiginge en opkweekinge haars geloofs.

O diepste liefde Gods! Bedenk met dauw en regen uit uwen Watergeest des levens, tot een zegen het boompje des geloofs, dat uwe milde hand zoo trouwlijk in der grond mijns herten heeft geplant dat zijne wort'len zich verdiepen in uw wezen,

om minder voor den wind en donderbui te vreezen,

opdat hij wasse en breed zijn takken uitwaarts strekt, en laat' alle onweer, door des vijands haat verwekt,

hoe draaiende en groot, hoe sterk om strijd te winnen,

vanwaar hij komen mocht, van buiten of van binnen slechts over zijnen kruin heenruischen naar hij wil, en groenen onderwijl gelaten ende stil,

om in zachtmoedig- en ootmoedigheid te dragen een vrucht der liefde, die de Godheid mocht behagen. Zoo doet een jonge boom door weer en wind zich voor, en staat in rijm en sneeuw de strenge winter door; dat alles is hem goed tot vruchtbaarheid en leven; in 't bloeiende seizoen zal hij zijn vruchten geven.

Goddelijk antwoord.

Ik zal den dorstigen geven uit de fontein van het Water des

levens voor niet. r , ..

Die overwint, zal alles beerven en Ik zal hem een (jod zijn en hij zal Mij een zoen zijn. Openbaring XXI : 6, 7.

Sluiten