Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS en DE ZIEL.

HET TWEEDE DEEL.

De Ziele, door een getrouwe voortgang langs den weg der bekeeringe, is door

Gods genade gekomen tot het schouwende leven, en spreekt veel hooge, en dierhart» Waarheden tot stichting van haar naasten uit.

De verborgenheid des Heeren is voor deéenen dio hor>

vreezen. — Psalm XXV : 14. ^

Sluiten