Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij verstaat dat niet, want hij heeft nog de aardsche ijdelheid, met dewelke hij zich verlustigt, waaraan hij vreugde en wellust heeft. Ook heeft het uiterlijke leven nog het licht der natuur, waarin zich de Ziele verlustigt, zoodat aldus het pijnigen niet mag ') openbaar worden. Maar wanneer het lichaam sterft, zoo kan de Ziele zulke tijdelijke wellust niet meer genieten, en zij heeft ook het licht der uiterlijke wereld verloren. Alsdan staat zij in eeuwige dorst en honger naar zulke ijdelheid, met welke zij zich alhier heeft vermaakt, en zij kan toch niets bereiken, als alleen zulk een valsche, ingevatte wil waarvan zij in dit leven te veel heeft gehad, en zich toch niet laat vernoegen. Dat heeft zij alsdan te weinig. Daarom is zij in eeuwigen honger en dorst naar ijdelheid, boosheid en lichtvaardigheid; zij woude altijd gaarne nog meer boosheid doen, en heeft toch niets, waarin of waarmee zij dat kan volbrengen; zoo geschiedt zulk volbrengen maar in haarzelven, en zulk een helsche honger en dorst kan niet eerder gansch openbaar worden, eer haar het lichaam afsterft, met hetwelk zij aldus in wellust heeft geboeleerd, hetwelk haar toevoegde waarnaar zij belust was. 2)

M vermag.

2) BI. 98 en 99 = Böhme, ed. Sch., Bd. 1, bl. 141 v., no. 38 (al. 3), 39 (al. 2, laatste hellt).

Sluiten