Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, die wijzen u van zich, zeggende: Wij zijn met u geschapen kreaturen eens Gods en Scheppers, wij hebben geen ruste in ons zeiven, hoe zoudt gij dan ruste in ons vinden? Daarom: gaat tot uwen oorsprong, waar uw geest van gekomen is, en in hem zult gij eeuwige en zalige ruste vinden.

Och! had ik toch de vleug'len eener Duive,

opdat ik mocht van de aarde henenstuiven!

Ik vloog zoo ver totdat ik ruste vand in mijnen God, mijn rechte Vaderland.

Vlieg voort, o Ziel, vlieg voort! Gij hebt ze beide:

verstand om t goede en 't kwade t onderccheiden; aandachtigheid, om 't onderscheiden goed met kracht en ernst te grijpen in 't gemoed.

Vlieg over 't vleesch en zijn verkeerde lusten,

zoo zult gij zacht in God, uw Vader, rusten. 2)

1) vond. "j~

2) Vergelijk Bolswert's Drentie XXXXTTT in Hp P;a

van Hugo. De gedachte is reeds zoo oud als Augustinus, en ouder: als de Psalm, door Hugo aangehaald. (Ps. 54).

Jezus en de Ziel 9

Sluiten