Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele spreekt van de menigte der strikken en netten des Duivels.

..

1k zag de wereld breed en wijd met duizend listen overspreid.

Dat mocht een hart met recht doen schrikken; ontelbaar waren al de strikken,

't geschoren net stond overal,

der voeten Angel1) lag in t dal en, zeer verholen, langs de wegen een List, uit de afgrond opgestegen,

had gansch bedrieg'lijk hier en daar veel looze bruggen vol gevaar,

met kunst gebouwd — o kunst der helle,

zoo spits om kwaad in 't werk te stel en.

Ik zuchtte en sprak: ach Vader, ach.

mijn God, mijn schoonste Lief, wie mag,

wie mag die menigte gevaren,

die strikken en dat looze garen

ontgaan? — Toen wierd er klaar gezeid:

Alleen de ware Ootmoedigheid.

Goddelijk antwoord.

'SÜEfi %

mogen verslinden. — 1 Petrus V : 8.

voetangel, klem.

Sluiten