Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zoude geen kwaad vreezen, want gij zijt met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijne tegenpartijders; gij maakt mijn hoofd vet met olie,

mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen alle de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Psalm CIII : 1, 2, 3, 4. — Loof den Heere, mijne ziele, en al wat binnen in mij is zijnen heiligen naam.

Loof den Heere, mijne Ziel en vergeet geene van zijne weldaden;

die al uwe ongerechtigheid vergeeft, die alle uwe krankheden geneest;

die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met

goedertierenheid en barmhartigheden.

E, ^

en kusje van uw zoete mond,

o God! mijn Lief, mijn overccho&ie/

nam ik voor al de Koningskronen,

en Scepters van het aardsche Rond.

Eén blikje in mijn Ziele-grond is veel maal meer dan alle weelden,

die zich de wereld kan verbeelden.

of die ooit mensch op aarde vond.

Sluiten