Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele betracht de Koninklijke regeeringe Gods.

De hooge hemel is uw troon,

en de aarde een voetbank uwer voeten.

Ja, Koning, dien alle Eng'len groeten,

u past de Scepter en de Kroon,

gelijk in 't Rijk der Serafijnen

zoo schoon ook in des menschen hert.

Wanneer dat uwen hemel werd,

daar gij als Koning komt verschijnen,

dan wordt het vleesch uw voetschabel, )

en onderdanig aan de krachten,

die op des Konings wenken wachten,

en vliegen op zijn hoog bevel.

Dan worden de uiterlijke leden

een slaaf van 't Koninklijk gemoed;

dan wordt de slang in vleesch en bloed den ganschen dag zijn kop vertreden,

zoo lange tot de scherpe dood zijn roofslot stoort en maalt tot assche.

Dan is de Ziel 't gevaar ontwassen,

en eeuwig buiten alle nood.

Goddelijk antwoord.

Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, en men

"Luc"

XVII : 20, 21.

i) voetbank.

Sluiten