Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaten tot uitvloeiing: zijn handen en voeten heeft men doorgraven en zijn zijde met een Lans doorstoken, zoodat ik door deze reten honing uit den Rotssteen, en Olie uit een harden steen kan zuigen, dat is: ik kan hierdoor smaken en zien, hoe vriendelijk de Heere zij. Hij dacht over mij gedachten des vredes, en ik wist het' niet. Maar de spijker die hem zijn lichaam heeft doorgedrongen, is mij een sleutel geworden, om te zien den wille des Heeren. Hoe zoude ik 't niet zien! De spijker roept, de wonde roept, dat God waarlijk in Christus zich met de wereld is verzoenende, t IJzer is hem door de Ziele gedrongen en is hem tot aan t herte gekomen, in voege dat hij nu niet anders kan als medelijden hebben met onze zwakheden. De heimelijkheid zijns herten is door de gaten des lichaams openbaar geworden; de groote verborgenheid der Godzaligheid is ontdekt; de ingewanden der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte, *) zijn aan den dag gekomen — en hoe zouden ze door de wonden niet hervoor 2) komen? Want waarin zoude het klaarder als in uwe wonden blijken kunnen, dat gij, Heere, vriendelijk en goedertieren zijt en van groote barmhertigheid?

Longinus 3) heeft mij de zijde van Christus met de Lans

geopend en ik ben er ingetreden. Hier woon ik zeker, hier vermaak ik mii hier rust» ik 7<->o+ Uior

-11 1111/1 V» 1IY 111C l lUbl.

*) Luc. 1 : 78.

2) te voorschijn.

3) volgens de overlevering naam van den krijgsknecht uit Joh. 19 : 34.

Sluiten