Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Christus' vervolging en versmaadheid, in groote treurigheid: daar ziet hij in, en laat den ouden Ezel beven en '♦ kruis van Christus dragen; dat is zijn Ambt. Maar op den weg door den dood van Christus ziet de nieuwe Mensch tot in de Engelsche 4) wereld; die is hem lichter en klaarder te begrijpen als de Aardsche wereld; het geschiedt natuurlijk niet met inbeelding; maar met ziende oogen, met die oogen die de Engelsche 4) wereld zullen bezitten, te weten met de oogen van het beeld der ziele; met den Geest, die uit het vuur der Ziele uitgaat. Diezelve Geest ziet in den Hemel, die ziet God en de eeuwigheid, en geen andere; dit is ook het edele beeld naar Gods gelijkenis, s)

Maar wanneer wij willen spreken van het Paradijs en deszelfs vreugde en hoogste wezen, wat dat zij, zoo hebben wij geen gelijkenis in deze wereld; wij hadden daar Engelentongen toe van doen en de Engelen kennisse; en of wij die hadden, zoo kunnen wij 't toch met deze tonge niet spreken. In het gemoed, zoo de Ziel op den Paradijschen Bruidwagen vaart, wordt het wel verstaan, maar met de tonge kunnen wij 't niet opheffen 6); nochtans willen wij het ABC niet wegwerpen, en ondertusschen met de kinderen spreken, tot dat ons een andere mond om te spreken zal gegeven

% De 8) schepping of gansche kreatuurlijkheid is anders niet als een openbaring des alwezenden ongrondelijken Gods; alles wat hij in zijn eeuwige onaanvankelijke Gebaring en regiment is, dat zelve is ook de schepping, maar niet in dc almachtigheid en kracht, maar gelijk als een Appel op den boom wast; die is niet zelve de boom, maar hij wast uit de kracht des booms. Alzoo zijn alle dingen uit de Godde-

engelen-wereld (Böhme: „Englische Welt").

5) 1Tzeal7nea = Böhme (ed. Schiebler) Band 6. De ,ncarn.

Verbi.t bh 276 no. 3.

;Vf«tbï«f= Ï'V^Td, 3 Pri„, Gö„L «W. h'^BL HO, al. 2—178, al. 3 komt in le dr„ 1678, met voor.

Sluiten