Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier in m'n binnenst; haar begeerde ik, haar

En niemand anders, moe's, Idoena's beeld

Ze glansden uit als sterren voor de zon.

Geen rust gaf 't rustig ven, geen slaap meer 't bed.

O, help me zoeken, grijsaard, wie m'n ziel

Met innigheid begeert te vinden, help mel« —

»Wil jë al sterven, Bragi? Houd je niet

Meer van de mooie bloemen, 't kleurig veld,

Van zonnewarmte, maanlicht, vogelzang ?« —

»0 zeker, vader, — maar'k begrijp U niet!« — «Walhal

Zweeft niet de wereld toe; de vogel paart

Zich met de veldmuis niet; en wie omhoog

In blijheid zweeft, gevoelt geen hart voor jou,

Die wroetend in de grond je voedsel zoekt.

Slechts wie gesneuveld zijn, zij hebben kans:

De dappersten behoort de zege dan,

Om in Walkyrenarm van strijd te rusten.« —

»0, laat mij dan vooraan gaan in de strijd!« —

»'t Is wel, doch denk om Harald's waarschuwwoord,

Geen heil geeft aan de mens het nagejaag

Van 't bovenaardse; dichterfantazie

Versiert het leven, maar de werklikheid

Eist alle ernst, gedoogt de droom slechts hun,

Geboren om zich zelf en ons ten strijd

Om 't leven te versterken, hun de zang,

Ons 't werkl" — »De zang? Ben'k dichter dan: ik zong

Sluiten